Գրադարան գոյություն ունի այնտեղ, որտեղ իրականացվում է կրթություն

Հեղինակ: 

Այսօր՝ տեղեկատվական մեր դարում, գրադարանների կողմից կազմակերպվող տեղեկատվական, մշակութային, կրթական և գիտական գործունեության հիմնական նպատակը պետք է լինի գրադարանային հավաքածուների, մասնագետների ու նյութա­տեխնիկական բազայի միջոցով նպաստել մարդու` տեղեկատվություն ստանալու և ազատորեն արտահայտվելու իրավունքի իրականացմանը։  Տեղեկատվական միջոցների հեղափոխության մեր ժամանակներում  գրադարաններն այլևս սոսկ «գրքերի դարաններ» չեն, այլ «տեղեկատվության»։

Այդ տեսանկյունից  մասնավորապես դպրոցական գրադարանները պետք է կարողանան դառնալ ավելի ընդարձակ՝ գլոբալ տեղեկատվական և գրադարանային ցանցերի մի օղակը, ոչ միայն դուռ՝  դեպի բազմազան ու բազմաբնույթ տեղեկատ­վության աշխարհ, այլ նաև ուղեցույց  այդ աշխարհում չմոլորվելու համար։

Կրթահամալիրի գրադարանն արդեն քանի տարի լուրջ, բազմակողմանի ու բազմաբնույթ աշխատանքներ է ծավալում՝ նման դուռ և ուղեցույց դառնալու ուղղությամբ։ Այդ առումով մեր աշխատանքները չեն սահմանափակվում միայն կրթահամալիրի և միայն Երևանի շրջանակներում։

Հանրապետությունում արդեն ճանաչում ունեցող կրթահամալիրի գրադարանը երբեք էլ չի բավարարվում իր ստեղծածով և ունեցածով: Անընդհատ փնտրտուքների մեջ է. և՛ գիրքն է քիչ կամ հրատարակությունն է հին, թերթելը և կարդալը գրավիչ չէ, և՛ թվային միջոցներն են պակաս, և՛ընթերցողների կարիք ունենք, և՛ ծրագրերի ու նախագծերի… Քի՜չ է,  քիչ...

Անցնող ուսումնական տարում ևս գրադարանը լայնածավալ գործունեւթյուն է ծավալել։ Ներկայացնեմ կատարած աշխատանքներից պատառիկներ՝ հղումներով:

2013 թ., տարվա սկիզբը գրադարանի համար նշանավոր էր կրթահամալիրի տնօրենի այն ուղերձով, որտեղ կարևորվում էին գրադարանը, ընթերցասրահները, գիրքը.

 • Հիշեցնեմ,  որ կրթահամալիրի հոմանիշը գրադարանն է, կաբինետի հոմանիշը ընթերցարանն է: Ուսումնասիրության մեթոդը, որի յուրացումը մեր նոր խնդիրն է, ինքնին նոր սպասարկումի կարիք ունի: Չկա ուսումնասիրում՝ առանց առկա բազմազան տպագիր ու մեդիագիր տեքստերի:
 • 2013թ. Համար մշակված «Գրքի տոնը ուսումնական հաստատությունում» ուսումնական նախագիծը ընթերցասիրության զարգացման ավելի ինտերակտիվ, ավելի հետաքրքիր և մատչելի հնարավորություն է ընձեռում կրթահամալիրցիներին: Նախկինում էլ հրատարակչություններն ու գրադարանները  (քաղաքային,  ազգային) համատեղ իրականացնում էին գրքի ցուցահանդես-վաճառքներ և գրքի համալրման ու ընթերցանության խրախուսման այլ ձևեր: Բայց փորձեք հիշել մի դեպք, երբ հրատարակչությունը մտել էր ուսումնական հաստատություն: Նախկինում ուսումնական հաստատության և հրատարակչության միջև միջնորդ էին լինում այլ կառույցներ: Իսկ «Գրքի տոնը ուսումնական հաստատությունում» նախագծի շնորհիվ հրատարակչությունը կրթական հաստատություն մտավ առանց միջնորդի և առանց կոմերցիոն նպատակների:
 • Ուսումնական մեդիափաթեթ

Ինչի՞համար է ուսումնական էլեկտրոնային փաթեթը:
Այստեղ հավաքվում են տվյալ ծրագրին համապատասխան ձեռնարկներ, հոդվածներ, ֆիլմեր, այլոց կարծիքներ,  աուդիոգրքեր, ֆոտոշարքեր՝ մի խոսքով ՝ամեն ինչ:
Գուցե լինեն մարդիկ, որ կասեն համացանցում  ցանկացած լեզվով ցանկացած նյութ կա, կփնտրենք, կգտնենքՃիշտ է, իհարկե, բայց միայն այն դեպքում, երբ գիտես՝  ինչ ես փնտրում:  Իսկ եթե չգիտե՞ս...

Փաթեթների էջեր այցելողների քանակն ապացուցում է, որ այն գնալով մեծ պահանջարկ է ունենում:

 • «Տիգրան Հայրապետյան»  գրադարանը նախաձեռնում է  «Բազմակետ…» ալմանախը (էլեկտրոնային գիրք), որտեղ ներառվելու են միայն կրթահամալիրի սովորողների,  շրջանավարտների, ուսուցիչների ստեղծագործությունները:
 • Հաջորդ կարևոր ծրագիրը «Շրջիկ գրադարանավարն» է, որ ինքը՝գրադարանավարն է գնում այլ հաստատություն և ստեղծում է գրադարան:

Կարծում եմ այս նախագծերն արդեն ունեն իրենց զարգացումը, քանի որ նախագծի շրջանակում ամեն անգամ հանդես ենք գալիս նոր մոտեցումներով,  կյանքը ստիպում է  ձեռք բերել նոր գաղափարներ, նոր գործընկերներ, համագործակցել տարբեր կազմակերպությունների և անհատների հետ:

Գիրքը կրթահամալիրում վերածնվում է մեդիայի հետ՝ համատեղ շարժվելով:

Համար: 
Կրթական աստիճան: 

Կարծիք

Библиотека за гранью школьной традиции.

Библиотека авторской школы «Мхитар Себастаци» за  этот  год  реализовала не один проект (http://gradaran.mskh.am/node/10440). Каждый проект освещался на сайте  gradaran.mskh.am .  Некоторые статьи переводились на русский язык.

 Все новое порождает еще больше вопросов, на которые нужны ответы.  И в поисках ответов зарождаются  интересные  идеи. Любой проект библиотеки направлен на привлечение к чтению, учебе, исследованию. Библиотека  «Тигран Айрапетян»  расширяет  «свои границы».  Выехав  из  пределы  школы,  библиотека с проектом «Класс на колесах» посетила каждый уголок  Армении и Карабаха  http://gradaran.mskh.am/node/9419, даря книги с  образовательными  заданиями  для летней олимпиады. Устраивались «круглые столы»,  встречи. Все это было направлено на то, чтобы поделиться опытом, привлечь внимание  к новому способу получения знаний . Расширяя «границы» ,  библиотека  «Тигран Айрапетян» посетила  монастырь «Гандзасар» в Нагорном Карабахе , чтобы и там внести свой вклад, создавая библиотеку при монастыре http://gradaran.mskh.am/node/10416. Таким образом , можно стать «мобильной»  библиотекой.

Изучая   образовательные  сайты , мы записались на российском сайте pedsovet.org. Разместили  несколько авторских статей.  Спустя некоторое время поступило предложение . Редактор нового  журнала  «Школьная библиотека сегдня и завтра» заинтересовалась  нашими  авторскими статьями  и  хочет опубликовать  статьи на русском языке. Наш опыт и проекты  заинтересовали их.

Новые  читатели , новые знакомства – отодвигают границы  традиционной библиотеки в школе .

Библиотека  «Тигран Айрапетян» продолжает поиск  инновационных идей, которые направлены на улучшение  и усовершенствование образования.

Библиотекарь                       Нонна  Григорян

1.Библиотека без книг. Медиапакет.

2.Заметки библиотекаря

3.Медиаиздательство

4.На уроке технологии-медиабиблиотека

5.Медиабиблиотека-составляющая и основная часть осуществляемых в учебном комплексе программ

6.Информационная культура учащихся и роль библиотеки

7.Медиабиблиотека

8.Книгохранилище библиотеки

Քանի՞ ժամ է տևում ձեր աշխատանքային օրը: Չո՞րս, հի՞նգ, տասներկո՞ւ: Մերը տևում է օրը քսանչորս ժամ, շաբաթը յոթ օր: Եվ խնդիրը նրանում չէ, որ գիշերում ենք ըևնթերցասրահում, այլ պարզապես հոգով-սրտով միշտ գրադարանում ենք: Մեկ էլ «գիշերվա հազարի» կհիշես, որ կայքում գործ ունեիր անելու: Ճիշտ է ասում մեր գրադարանի տնօրենը և մեր առաջորդը՝ տիկին Մարին, մեզ ամենը քիչ է: Բայց որքան շատ նախագիծ ես կազմում, այնքան շատ աշխատանք է կուտակվում:
Շատերը կարծում են, որ գրադարանավարը միայն գրքերի հետ գործ ունի: Գուցե կա երկնային դրախտ, և գրադարանավարին այնտեղ վճարում են գիրք կարդալու համար (դա իմ երազանքն է), բայց դե բոլորը գիտեն, որ դրախը ստեղծվում է դժոխային չարչարանքների շնորհիվ միայն: Ինքս հպարտությամբ եմ ասում, որ գրադարանավար եմ, բայց հաճախ այնպիսի աշխատանք եմ կատարում, որ ընկերներս դժվարությամբ են հավատում, որ աշխատում եմ գրադարանում: Ասենք, ինտերնետը գրքերի հետ ի՞նչ կապ ունի: Կամ ինչո՞ւ է գրադարանավարը Google-ը տնտղում: Նրանք դեռ չեն պատկերացնում, որ մեր պատկերացումներում գրադարանը ամենուր է և ամենը գրադարան է, մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում, ոչինչ բաց չենք թողնի:
Մի տարի էլ չկա, որ աշխատում եմ գրադարանում, բայց արդեն երկար ճանապարհ եմ անցել՝ սոսինձ-մատիտից, շիֆրերից ու գրանցման մատյաններից սկսած մինչև կայքի սպասարկում, հանդիպումներ գրողների, հրատարակչների հետ, և ամենակարևորը՝ ընթերցողի հետ, ճանապարհ մուտքագրողից մինչև սպասարկող և խորհրդատու:
Ու դա ես եմ ասում: Իսկ ի՞նչ կասեն մարդիկ, ովքեր երեք-չորս տարի են աշխատում գրադարանում: Բա տիկին Մարին, տիկին Նոննան ի՞նչ ասեն:

Գրադարանը գրքերով լի «զամբյուղ» չէ, այն ավելի մեծ դեր ու նշանակություն ունի մեր կյանքում, քան մենք ենթադրում ենք: Պատկերացրեք, որ գրադարանը դա մի փոքրիկ ու անպտուղ ծառ է, որքան նրան խնամես ու փայփայես, այն ավելի շատ պտուղ կտա, կծաղկի ու կփթթա` դառնալով բերքատու և բերրի ծառ: Մենք` գրադարանում ապրողներս, ունենք մեկ և բաղձալի ցանկություն` դարձնել գրադարանը այնպիսին, ինչպիսին կարող է լինել միայն հեքիաթներում:
«Գրադարանը մեր տունն է», ահա այն կարգախոսը, որով առաջնորդվում է գրադարանը իր բարեկամը համարող յուրաքանչյուր սովորող, և այդ տան գաղափարն է, որ մեզ խրախուսում է աշխատել ու աշխատել: Մեր աշխատանքը որքան էլ բարդ լինի, բայց կարևորը այն արվում է սիրով: Ավելորդ եմ համարում ևս մեկ անգամ նշել, թե ինչպես ենք աշխատում և ինչ արդյունքների ենք հասել, քանի որ դա ակնհայտ երևում է և դրա մասին գիտեն բոլորը:
Ես այսօր չեմ գովաբանի մեր գրադարանը, այլ հակառակը` կնշեմ այն բացասական կողմերը, որոնք միայն երևան հանելուց հետո կոչնչանան: Առաջնահերթ հարկ եմ համարում խոսել այն սովորողների վերաբերմունքի մասին, որին պարզապես արժանի չէ մեր գրադարանը: Մենք մասը կազմելով մեծ տան անդամների, չենք կարող հանդուրժել այն արհամարանքն ու անտարբերությունը, որոնք տածում են մի շարք սովորողներ գրադարանի նկատմամբ: Համաձայնեք, որ մենք հարուստ ենք, քանի որ ունենք բոլոր այն անհրաժեշտ պարագաններն ու տեխնիկան, որոնք բավարարարում են մեր սովորողների պահանջմունքները, բայց վատն այն է, որ դա ոմանք չեն գնահատում և կարծում են, որ այն ինչ տրվում է իրենց, ձեռք ենք բերել կախարդական փայտիկի օգնությամբ. Երանի չէր այդպես լիներ…
Բայց այդ ամենի արդյուքնում չի սպառվում նորը և ավելին ստեղծելու մեր անհագ ցանկութնոյւնը, ավելին` մենք բոլորս` Տիկին Մարիից մինչև հասարակ սովորողը, ամեն ինչ անելու ենք, որ ստեղծենք մեր երազանքների գրադարանը:

Ես անկասկած համամիտ եմ, որ գրադարանը կարիք ունի քնքշության և հոգատարության, գրադարանին անհրաժեշտ են ընթերցող սովորողներ: Բայց կա ևս մեկ խնդիր, որը անհնար է շրջանցել, այն է` գրադարանային աղմուկը: Ես կարծում եմ, որ այսպիսի գրադարանի համար չափազանց է այն աղմուկը, որը ստեղծում են սովորողները: պարզապես խնդրում եմ հարգեք գրադարանային կանոները, գրադարանը համարեք ձերը, քանի որ այն չունի փակ դռներ և դրանք բաց են բոլորի առաջ: Գրադարանում ընթերցեք, աշխատեք, սովորեք, ստեղծագործեք, ուսումնասիրեք, բայց երբեք ժամանակ մի վատնեք:

Եթե այսպիսի մեծ սիրով ու հոգատարությամբ չաշխատեինք Տիկին Մարիի հետ միասին, ով ջանք ու եռանդ չի խնայում գրադարանը ավելի հարուստ դարձնելու համար, ապա միանշանակ չէր լինի այն, ինչ կա այսօր: Ուրեմն եկեք գնահատենք այն ինչ ունենք և փորձենք ստեղծել ավելին:

Կարծիք ավելացնել

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Խնդրում եմ մուտքագրել պատկերված տեքստը
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
 • Deutsch
 • 日本語
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский