Կլոր սեղան

Շախմատը հանրակրթության բաղկացուցիչ

Կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանն իր բլոգում՝ օրագրում, արձագանքում  է կրթահամալիրում հոկտեմբերի 13-ին մեկնարկած շախմատի մրցաշարին։ Արձագանքեք և դուք՝ սովորողներ, ծնողներ, դասվար-դասավանդողներ, դպրոցների ղեկավարներ։ Ի՞նչ դիտարկում, ի՞նչ նկատառում ունեք Դուք, ի՞նչ խնդիր եք արձանագրում այսօր։ 

Նախադպրոցական կրթության ծրագիր

Կառուցվածքը

 • Նախադպրոցական կրթության նպատակները, խնդիրները, արժեքային համակարգը
 • Միջավայր-գործունեության կազմակերպումը այդ միջավայրում և մեթոդական կարճ մեկնաբանություններ
 • Դաստիարակին ներկայացվող պահանջներ
 • Գործունեության կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջներ
 • Գործունեության տեսակները ինտեգրացված գործունեության պայմաններում
 • Ամառային, ձմեռային, գարնանային, աշնանային պարտեզներ. գործունեության կազմակերպաման  բովանդակություն

Նախադպրոցական կրթության նպատակը

5 տարեկանների ուսուցում

                       5 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Սաների գործունեության կազմակերպում

5 տարեկանների ուսուցումը կազմակերպվում է պարտեզային պայմաններում, երկարացված ուսումնական օրով, որպես ուսումնական անընդհատ գործունեություն:

Կրթահամալիրի պատանեկան նոր ակումբների առաջարկություն

Կրթահամալիրի ավագ դպրոցի ուսումնական պլանով որոշված են սովորողների ընտրությամբ՝ նախասիրությունների զարգացման պատանեկան բաց ակումբները՝ «Լեզվաբանի», «Ընթերցողի», «Աշխարհագետի», «Անգլիախոսի», «Վրացախոսի», «Խաղարկային դատարան», «Ազատ խոսքի», «Հայրենագետի», «Էկոլոգի», «Գիտակների», «Տիեզերք», «TV mskh», «Ռոբոտիքս», «Գյուտարարի», «Հոգեբանի», «Ծրագրավորողի», «Արշավականների», «

Տնային աշխատանքը` լրացուցիչ կրթություն

Հունիսի 13-ի մանկավարժական-ծնողական ակումբում կրթահամալիրի տնօրենը խոստացավ անդրադառնալ տնային աշխատանքին և դրա կազմակերպմանը մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը։ Հուլիսի  2-ին մանկավարժական ակումբի 2-րդ պարապմունքի թեման նաև սովորողի տնային աշխատանքն էր։ Մեր պատկ

Անգլերենի ընդհանուր դասընթաց. ավագ դպրոց

Կրթահամալիրի ավագ դպրոցում՝ 10-11-րդ դասարաններում անգլերենի ընդհանուր դասընթացին տրամադրված է 288 կամ շաբաթական 4-ական ժամ։ Յուրա Գանջալյանն առաջարկում է ծրագիրը։ Համեցեք։ 

Ուսումնական պլան, ուսումնառության պայմանագիր

Հետազոտական լաբորատորիան ներկայացնում է 2014-2015 ուսումնական տարվա.

Նախադպրոցական կրթություն. ծրագիր

Նախադպրոցական կրթության առարկան նախադպրոցականի (այսուհետ՝ սան) խնամքի, զարգացման կազմակերպումն է, նախադպրոցական կրթության հեղինակային կրթական ծրագրի իրականացումը:

Նախակրթարանն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ, կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններով, կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով նախակրթարանների գործունեության կարգով:

Նախակրթարանը ապահովում է սաների կրթության բնականոն ընթացքը, շարունակականությունը, համապատասխանությունը սանի անհատական զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստվածության աստիճանին:

Անհատական ուսումնական պլան

Հետազոտական լաբորատորիան հրավիրում է քննարկելու կրթահամալիրի հանրակրթական դպրոցում սովորողի անհատական ուսումնական պլանների կառուցվածքը և դրանց կազմման կարգը։

Pages

 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский