გრძელვადიანი პროექტები. პრობლემები და განვითარება

”არაკანი", "ფილმადარანი", "შოღაკნ", "ჰრაპტუიტ", "ვიქიმედია", "კანთეღ" ეს გრძელვადიანი პროექტები არიან. პროექტებს ისევე როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმებს აქვთ აღმავლობის და დაცემის ეტაპები. მაგრამ მოკლევადიან პროექტებისგან განსხვავებით, გრძელვადიან პროექტებს დროთა განმავლობაში უწყვეტობის შეინარჩუნების პრობლემა აქვს. რაღაც ეტაპიდან იკარგება ინტერესი დაწყებულ საქმის მიმართ.
ამ შემთხვევაში პროექტის ხელმძღვანელისგანაც და პროექტის მონაწილეებისგანაც დამატებითი ძალისხმევაა საჭირო დაწყებული საქმის გაგრძელებისთვის. (რა თქმა უნდა, თუ ამ საქმეს აქვს საკუთარი უნიკალური ფერი და ფორმა, თავისი ადგილი-მნიშვნელობა და სხვა.)
ჩვენ წინაშე დგას მსგავსი პრობლემა, როდესაც ჩვენ უბანში-ბანგლადესში სასწავლო რიგითი მეცადინეობის დროს მივიღეთ ბატონ ბლეიანის "უღტადარან-პაკეტის" წინადადება. სამუშაოს გეგმის გარკვვის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მარტო " კანთეღ" პროექტით წინ ვერ წავალთ. რა ვქნათ? რატომ არ დავაერთიანოთ დანარჩენი პროექტებიც. ეს იყო თამამი გადაწყვეტილება, განსაკუთრებირ, რომ ზემოაღნიშნული პროექტები მზგავსად არ ყოფილან წარდგენილი.
დასრულდა კიდევ ერთი პროექტი "ქრისტეს კვალებით. მომლოცველები იერუსალიმში", სხვადასხვა პროექტების გართიანების შესაძლებლობის განხორციელებით. აშკარა გახდა, რომ პროექტური სხვადასხვა ჯგუფების ერთობლივი სამუშაო შეუძლია გახდეს სტიმული უწყვეტ და ყოველცლიური პეოექტების განვითარებისთვის. გრძელვადიანი პროექტები დროდადრო სხვა პროექტები უნდა განხორციელონ, ეს წარმოქმნის ინტერესს და ახალ შესაძლებლობების სფეროს სხნის. მაგალითად: "ფილმადარან"-ის მონაწილეებისთვის "კანთეღ"-ის პროექტი შეიძლება სტიმული გახდეს,რომ ქრისტეს შესახებ ფილმების და დოკუმენტურ სამეცნიერო მედიასაკომუნიკაციო ნაკრები შეიქმნას. "გრაპტუიტ" და "შოღაკნ" პროექტის მონაწილებისთვის ინტერესი წარმოადგინოს სომხურ და მსოფლიო ლიტერატურაში ქრისტიანული თემებით შემოქმედებების მიმართ. "არაკანი" -ს იესოს იგავების და ერთხელ კიდევ წაკითხვის კარგი შესაძლებლობაა. "ვიქიმედია" კი უკვე დაუწყია ქსელის გამდიდრება იესუს სახელით ადგილმდებარეობების მასალების თარგმნით.
ერთი, ორი წლის წინ პროექტებით მუშაობის მოსწავლეების ძირითადი შემადგენლობა სტაბილური იყო, დღეს ჩვენ გვაქვს სრულიად განსხვავებული სურათი. მოსწავლეები თავისუფლად გადადიან ერთ პროექტიდან მეორეში, გაფართოების მათი ინტერესის სპექტორი. მოსწავლეების დიდმა ჯგუფმა წარმატებით აერთიანებს არა ერთი-ორი, არამედ ოთხი-ხუთი პროექტში მონაწილეობა. არიან ისეთი მოსწავლეები, რომლებთან მე როგორც მასწავლებელი ამ სასწავლო წელს არანაირი კავშირი არ მაქვს, მაგრამ ისინი პროექტებში სგრძელებენ თავიანთი სამუშაო. ეს, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო და წამახალისებელი ფაქტია.
ნორმალურ განვითარებას შეუძლია და უნდა უზრუნველყოს, საშუალო და დაწყებითი სკოლებში ჯგუფები და კლუბები. ეს მისცემს ახალ სუნთქვას უფროს სკოლებში მოქმედ კლუბებს. სეავსებს და განაახლებს მონაწილეთა სიას, რითაც უზრუნველყოფს გრძელვადიან პროექტების განვითარებას და უწყვეტობას.
 
Թարգմանիչ: 
Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский