შემოდგომის პედაგოგიური, შემოქმედებითი ღია შეკრება "მხითარ სებასტაცი" საგანმანათლებლო კომპლექსში

შემოდგომის პედაგოგიური შეკრება "მხითარ სებასტაცი" საგანმანათლებლო კომპლექსში უკვე ტრადიციული, დიდი კალენდარული პროექტია, სადაც წარმოდგენილია საგანმანათლებლო კომპლექსის პროექტების განმახორციელებელი სხვადასხვა ჯგუფი. წლევანდელი შემოდგომის შეკრება მეთექვსმეტეა. თითოეულ შეკრებას მოაქვს ახალი იდეები, ახალი აზრები, ახალი ორგანიზაციული გადაწყვეტილებები. ეხვედრების მიზანია პედაგოგიური პოტენციალის გაერთიანება, უკვე განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია, მათი განვითარების განხილვა და პროექტების საჯაროობა. ასევე გამოიყენება პროექტის განვითარება და მომავალი სასწავლო წლის კონკრეტული აქცენტები.

პედაგოგიური შეხვედრა ასევე არის პროგრამის გავრცელების, საკუთარი ნამუშევრების დათვალიერების, დაკვირვების, მოსწავლეებთან მსჯელობის, საკუთარი თავის გაცნობის შესაძლებლობა.მოსწავლეთა როლისა და აქტივობის გაძლიერება პროექტებში მათი ჩართვა, საკუთარი პროექტების ხელშეწყობა და განვითარება, პროექტის პრეზენტაციები. საშემოდგომო შეხვედრა დამატებითი სტიმულია მოსწავლეებისთვის, რომ გამოვიდნენ, წარმოადგინონ საკუთარ თავი, ისაუბრონ და იმუშაონ ბლოგზე.

ჩვენ ვაფასებთ პარტნიორი სკოლების, მასწავლებლების მონაწილეობას. მათი ჩართვა საგანმანათლებლო კომპლექსის შემოქმედებით შეკრებებში.

მრგვალი მაგიდის შეჯამება ხდება შეხვედრის ცალკე კომპონენტი, სადაც წარმოდგენილია საგანმანათლებლო კომპლექსის განვითარებადი, ექსპერიმენტული პროექტები, რაც მათ გახსნის დისკუსიის პლატფორმებს. მოწვეულნი არიან სპეციალისტები, მშობლები, პარტნიორები და სხვა ბენეფიციარები.

მრგვალი მაგიდები ხდება ცალკე ღია პროექტები, რომლებიც აერთიანებს მასწავლებლებისა და სტუდენტების სხვადასხვა ჯგუფებს. ეს პროექტები იყენებს სხვადასხვა კომპონენტს:

შინაარსის ძირითადი ფორმატირება

მოსწავლეებთან ერთად გამოფენის მომზადება

გამოფენის განხილვა ცალკეულ სპეციალისტებთან

მრგვალი მაგიდის პერსონალის შერჩევა, მათი მოსაწვევების გაგზავნა

მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ბლოგებში გაშუქება

პრეზენტაციის შემდეგ გამოთქმული მოსაზრებები, დისკუსიის შედეგად, პროექტში ახალი იდეების შეტანა - პროექტის რედაქტირება

შესაბამისი სტატიის პრეზენტაცია "დპირი" პედაგოგიურ ჟურნალში.

მენტორი აშოტ ბლეიანის დაკვირვებები შესაძლებელია მოსამზადებელ ეტაპზე ყოველდღიური კონსულტაცია და მხარდაჭერა მრგვალი მაგიდის ჯგუფებისთვის.

წარმოგიდგენთ․

შემოდგომის შეკრების გრაფიკი, მრგვალი მაგიდის დღის წესრიგი

მოწვევა-განცხადება

პედაგოგიური ლაბორატორიის ბლოგი

ზემოაღნიშნულ მასალებში ნახავთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეკრების შესახებ, გაეცნობით შინაარსს, შეძლებთ აირჩიოთ რომელ კომპონენტში გსურთ მონაწილეობა.

მასალა მოამზადა საგანმანათლებლო კომპლექსის პედაგოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა მარგარიტ სარქისიანმა.

 

Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский