21-ე საუკუნის პედაგოგი ვარ?

როგორი უნდა იყოს 21-ე საუკუნის პედაგოგი და მე თვითონ ვაკმაყოილე 21 საუკუნის მასწავლებლის მოთხოვნებს?

ბოლო პერიოდში პედაგოგიურ სტატიებში ხშირად გამოიყენება ტერმინი "21-ე საუკუნის მასწავლებელი". ასეთი შეკითვა ყოფილაა წინა საუკუნეებში. Google- ის მრავალენოვან ელექტრონულ ენციკლოპედიას, ვერ ვიპოვით ტერმინებს "მე -18 საუკუნის პედაგოგი", "მე -19 საუკუნის პედაგოგი", "მე -20 საუკუნის პედაგოგი", რადგან მათი საქმიანობის რეჟიმი პრაქტიკულად არ შეცვლილა საუკუნეების განმავლობაში.მასწავლებელმა ახსნა საკლასო ოთახში ახალი მასალა, მოსწავლეებმა წაიკითხეს იგივე მასალა სახლში, გააკეთეს საშინაო დავალება, მოვიდნენ სკოლაში, უპასუხეს გაკვეთილი, მასწავლებელმა გაასწორა შეცდომები, შეაჯამა ძველი გაკვეთილი და ახსნა ახსნა. ეს ყოველთვის ასე ყოილა. მასწავლებელი ყოველთვის იყო მოსწავლისთვის ინფორმაციის ერთადერთი და "სანდო" წყარო, "ყოვლისმცოდნე". ახლა დრო შეიცვალა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ და მასწავლებლის საქმიანობა სულ სხვაა.

და რას ნიშნავს 21-ე საუკუნის პედაგოგი ყოფნა?

იგი ხელმღვანელოს მოსწავლეთა ცენტრს და ინდივიდუალურ სასწავლო მეცადინეოეს. XX საუკუნის ბოლოს პედაგოგიური სემინარებე ასევე საუროდნენ ამ ორ მიდგომებზე, არა აბსტრაქტულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მაგრამ ეს 21-ე საუკუნეში აუცილებლობად იქცა. ეს აუცილებელი გახდა განხორციელების შესაძლებლობის გამო.

ინტერნეტი დატბორილია იმავე თემით, რომელშიც მოცემულია სირთულის სხვადასხვა დონეის ტექსტებით, ვიდეო გაკვეთილებით. თითოეული მოსწავლე მუშაობს კომპიუტერზე, რომელიც შესაბამისია მისი შესაძლებლობებისთვის.

მასწავლებლის სიტყვა და ყველა მოსწავლის შეკითხვები თითქმის არ ისმის. ყველაზე დაბალი და მაღალი აკადემიური უნარების მქონე მოსწავლეეი თანაბრად ჩართულ არიან სასწავლო პროცესში.ახლა მოდით საკუთარ თავს დავუსვათ კითხვა. თანაბრად დაკავებული არიან თუ არა მეცადინეობით მეცაინეოს დროს სხვადასხვა შესაძლებლობების და უნარების მოსწავლეეი?

21- საუკუნის მასწავლეელის მოსწავლეეი სწავლის პერიოდში შინაარსის მომხმარებლიდან გადადიან შინაარსის შემქმნამდე

სასწავლო კომპლექსის საიტი, "დპირ" პედაგოგიური ელექტრონული ჟურნალი, სასწავლო კომპლექსის სკოლების, სასწავლო ცენტრები და ლაბორატორიების ქვედასაიტები, პეგდაგოგების და მოსწავლეების ბლოგებისთვის, ხელმისაწვდომია, გამჭვირვალე პლატფორმებია პედაგოგების და მოსწავლეებისთვის. როდესაც ვხსნით საგანმანათლებლო ვებსაიტის პირველ გვერდს, მუდმივად მოძრავი კონვერტორის მსგავსად, მოსწავლეების ან მასწავლებლის ბლოგებში შექმნილი მასალები ქვეყნდება ერთმანეთის მიყოლებით. სურათი ცოტათი განსხვავდება, როდესაც ყველა მასწავლებლის და ყველა მოსწავლის ბლოგებს ვუყურებთ, "დპირ" ში გამოქვეყნებულ მასალებს.  როდესაც ვხსნით საგანმანათლებლო ვებსაიტის პირველ გვერდს, მუდმივად მოძრავი კონვერტორის მსგავსად, მოსწავლეების ან მასწავლებლის ბლოგებში შექმნილი მასალები ქვეყნდება ერთმანეთის მიყოლებით. სურათი ცოტათი განსხვავდება, როდესაც ყველა მასწავლებლის და ყველა მოსწავლის ბლოგებს ვუყურებთ, "დპირ"ში გამოქვეყნებულ მასალებს. ახლა მოდით კითხვები დავუსვათ საკუთარ თავს. 

  • ჩემი სტუდენტები ბლოგებში, თავად მასალებს ამზადებენ თუ ანაბეჭდებია? 
  • სასწავლო წლის ბოლოს ვაჯამებ მოსწავლეთა შესაძლებლობებს?
  • შეუძლიათ თუ არა ჩემს ბლოგში იპოვნონ ჩემი შექმნილი მასალები და ჩემი მოსწავლეების პროექტების შედეგები?
  • როდის ბოლოჯერ გამოქვეყნდა ჩემი მეთოდური მასალა, თარგმანი, დპირში- ში?

21- საოკუნის პედაგოგი მუდმივ არ არის წიგნით დაბმული. ის და მისი მოსწავლეები უფრო ხშირად იყენებენ ინტერნეტს, რადგან სახელმძღვანელოები შემოიფარგლება მათში გაშუქებული თემებით, მიზნად ისახავს მოსწავლეების გარკვეული წინასწარი ცოდნა და უნარები, ავტორების თქმით, ისინი აკმაყოფილებენ გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფის ინტერესებს. თავის მხრივ, მოსწავლეთა შეხედულებები განსხვავდება და მათი ინტერესები და სწავლის საჭიროებები შეუზღუდავია.

21- საუკუნის პედაგოგი საპროექტო სწავლას ანხორციელებს.

21-ე საუკუნეში მოწინავე საგანმანათლებლო სისტემების მქონე ქვეყნებმა დაიწყეს მეტი ყურადღება დაუთმონ მოსწავლეთა უნარების განვითარებას, რაც საჭირო იქნება მათ მომავალ საქმიანობაში. ეს უნარები საუკეთესოდ ვითარდება საპროექტ სწავლებით. 

ეს უნარებია, არჩევანის გაკეთება საკუთარი პოტენციალის და პრეფერენციების მიხედვით, გუნდური მუშაობა ერთობლივი და დამხმარე გარემოში, პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობას დიდი ხნის განმავლობაში (ერთი კვირიდან ერთ სემესტრამდე ან ერთ სასწავლო წელს), პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების განვითარება, რეალური მომხმარებლისთვის საბოლოო შედეგის (პროდუქტის) შექმნა, ან პრეზენტაცია პროექტის შესახებ, ვიდეო, რომელიც გვიჩვენებს ნამდვილ აუდიტორიას.  ბოლო წლების განმავლობაში საპროექტო განათლება ერთ – ერთი ძირითადი პედაგოგიური მიდგომაა ჩვენს საგანმანათლებლო კომპლექსში. 

გაანხორციელებან და განხორციელდება მრავალი საგანმანათლებლო, ინტერდისციპლინარული, საერთაშორისო საგანმანათლებლო, კულტურული, აგრეთვე საზოგადოებრივი პროექტი.ამასთან, ჩვენს მასწავლებლებს ვთხოვ, რომ გადახედონ ზემოთ მოცემულ საპროექტო სწავლების შემუშავებულ  შესაძლებლობებს, რათა შინაგანი თვითდაჯერებულობის თქმის უფლება მოგვცეს: ”მე ვარ 21-ე საუკუნის მასწავლებელი”.

 

Համար: 
Կրթական աստիճան: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский