სასწავლო ბანაკი, თანამშრომლობის პროექტების იანვარი

"მხითარ სებასტაცი" საგანმანათლებლო კომპლექსში, თანამშრომლისა და მოსწავლის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი ერთ-ერთი ინსტრუმენტია საგანმანათლებლო კალენდარი, რომელიც ქვეყნდება ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, ყოველდღიურად, სებასტაციელთა სასწავლო დღის კოორდინაციით.

ასე რომ, საგანმანათლებლო კომპლექსის საგანმანათლებლო გეგმები ითვალისწინებს ოთხ საგანმანათლებლო პერიოდს, რომელთაგან მეორე იანვარში და მეოთხე ივნისში არის ბანაკი.

საგანმანათლებლო კომპლექსის საგანმანათლებლო კალენდარი უფრო სრულდება ამ საგანმანათლებლო რაიონებში, რაც ასახავს საგანმანათლებლო კომპლექსის ინიციატივებს. თვალსაჩინო ხდის საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სიცოცხლისუნარიანობას, ღია საპროექტო სწავლას, რეალობასთან კავშირს, გაუცხოებას.

რას ნიშნავს საბანაკო პერიოდი? და რით განსხვავდება საბანაკო პერიოდი სასწავლო სხვა პერიოდებისგან?

საბანაკო პერიოდებისთვის სასწავლო კომპლექსის ფილიალ სკოლებისთვის შემუშავდება ცალკეული 

სამუშაო გრაფიკი, რომელიც ასახავს "კონკრეტული ბანაკის შინაარსს", ორგანიზებას, პროექტის მითითებებს, რომლებიც გამოიყენება კონკრეტული სასკოლო ბანაკის ჯგუფებისთვის.

პედაგოგები თავიანთ ბლოგებში წინასწარ აქვეყნებენ ბანაკის პროექტებს, აძლევს მოსწავლეებს, მშობლებს შესაძლებლობას გაეცნონ მათ, გააკეთონ დამატებები, წინადადებები.მეორე სემესტრის განმავლობაში მასწავლებლები ადგენენ შესაბამის გრაფიკს, რომელიც ქვეყნდება საგანმანათლებლო ბლოგების შესაბამის განყოფილებაში.

მეორე და მეოთხე საგანმანათლებლო პერიოდები გამოირჩევიან ჩვენების და ფესტივალის აქტივობებით.

ეს არის ცალკეული დამოშავებები, ღია, საინტერესო საგანმანათლებლო კომპლექსური პროექტები, რომლებიც აერთიანებს სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებს, საგანმანათლებლო კომპლექსის სკოლების სხვადასხვა საპროექტო ჯგუფებს.

წარმოგიდგენთ ამ წლის ზამთრის მიმოხილვებს:

 • დიჯიტეკი შეიმუშავა და კოორდინაცია გაუწია ჰერმინე ანტონიანს
 • დიჯიტეკის რეგისტრაციის ახალი ვებ – გვერდი
 • ჰასმიკ მატჯოსიანი, ეთნოგრაფიის ფესტივალი, კოორდინატორი სუზი მარგარიანი
 • 2021 წლის ზამთრის ეთნოგრაფიული ფესტივალი
 • 2021 წლის ზამთრის ეთნოგრაფიული ფესტივალი იწვევს
 • 2021 წლის ზამთრის ეთნოგრაფიული ფესტივალი - ორგანიზება, მონაწილეობაն
 • მეცნიერების ყოველწლიური ტექნიკური მიმოხილვა. შემუშავდა, კოორდინატორი სუზი ჰოკობიანი, მიმოხილვის განცხადება
 • ზამთრის სპორტული თამაშები, ტანვარჯიშის მიმოხილვა. შეიმუშავა და კოორდინაცია გაუწია მიქაელ ღაზარიანმა

ბანაკის დღის წესრიგში განსაკუთრებული ადგილი უკავია თანამშრომლობითი პროექტები,

მოსწავლე-მასწავლებლის პროექტის კომპონენტი, შეხვედრები პროფესიონალებთან, მშობლებთან, მოგზაურობა, გასეირნება და გარე ტრენინგი. მოდით გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც თვალსაჩინო გახდის ბანაკის საქმიანობის მიმართულებებს.

ბანაკის პერიოდი მნიშვნელოვანი ეტაპია მოსწავლის ინდივიდუალური არჩევანის, ინიციატივის, კრეატიულობის ასახვაში.

ბანაკის პერიოდში ხდება ყოველდღიური რუტინული შემუშავება მოსწავლის უპირატესობის შესაბამისად მოსწავლე ირჩევს პროექტებს, რომელშიც სურს მონაწილეობა

მოსწავლეს შეუძლია შესთავაზოს პროექტები, რომელთა განხორციელებაც სურს, მასწავლებლის რჩევით და მხარდაჭერით

 • ბანაკის პროექტები ერთობლივი და ღიაა
 • ბანაკის ჯგუფები არ არის ორგანიზებული კლასების მიხედვით, ისინი არიან პროექტის გარშემო შეკრებილი მოსწავლეები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ სხვადასხვა ასაკის.
 • პროექტები ბანაკში ღიაა 
 • ბანაკის ფაზას ახასიათებს მოგზაურობა, სიარული
 • შეხვედრები, გაკვეთილები, მშობლები და საზოგადო მოღვაწეები დამახასიათებელია ბანაკის პერიოდისთვის
 • პროექტი მოსწავლე-მასწავლებლის შესახებ, რომელიც კარგი საშუალებაა მოსწავლეებს შორის კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და უნარების გადასაცემად
 • კლუბური პროექტები
 • საგანმანათლებლო კომპლექსის ღია სტუდიებისა და ცენტრების მიერ შეთავაზებული თანამშრომლური პროექტები.

ბანაკის საქმიანობის შეფასება ხორციელდება შეფასების გარეშე, მოსწავლეების მრავალკომპონენტიანი საგანმანათლებლო საქმიანობის ფორმების გათვალისწინებით.ბანაკის პერიოდში შეჯამებულია მოსწავლისა და მასწავლებლის მიერ მომზადებული საანგარიშო მოთხრობები, რომლებიც ქვეყნდება საგანმანათლებლო ბლოგებში.  სიუჟეტების მოხსენება, აგრეთვე ნაწარმოების კომპონენტების წარმოდგენის გზები, საუბარი იმაზე, რაც არ გამოვიდა, მიზეზების დანახვა, ასევე მასალაა, რომელიც მიუთითებს შემდეგი სასწავლო ბანაკის განვითარებაზე. 

საანგარიშო მასალები შეიძლება იყოს გამოფენების, კონცერტების, მრგვალი მაგიდების, პრეზენტაციების სახით და ა.შ.

 

2021 წლის ზამთრის ბანაკის წარმატება

ზამთრის სასწავლო ბანაკის საქმიანობიდან,მომზადებისგან გამოვყოფთ წერტილებს, მიმართულებებს, რომლებშიც ჩვენ წარმატებას მივაღწიეთ, სადაც ჩვენ გვაქვს თვალსაჩინო მიღწევები.

 • ბანაკის პროგრამების კონკრეტული დამუშავება
 • მშობელი ღია პლატფორმაში, პროექტების ჩათვლით
 • განიხილავს პროექტებს, როგორც სტიმულს მოსწავლის ინტერესებისთვის
 • დიჯიტეკის შეხვედრები
 • ეთნოგრაფიის ფესტივალის ღია პროექტები
 • საოჯახო შეკვეთები დღესასწაულის ან რიტუალისთვის ფესტივალის ფარგლებში
 • ეთნო-რეგიონალური სოციალური მეცანიერების პროექტები: სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი - თანაცხოვრება
 • დიალექტები ჩვენს ცხოვრებაში, რეგიონში
 • საოჯახო სკოლების მონაწილეობა საგანმანათლებლო კომპლექსის შემოწმებებში
 • სპორტული პროექტები, მოგზაურობები
 • შეხვედრები სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან
 • არატეს სკოლის ცენტრის ზამთრის, უწყვეტი ფესტივალის პროექტები
 • თანამშრომლობის პროელტები
 • უცხო ენების პროექტები 
 • მოსწავლე ირჩევს
 • ინდივიდუალური კლასის გრაფიკი
 • პროექტების ჯგუფებში მუშაობა

2021 წლის ივნისის ბანაკის კონკრეტული საქმიანობა, მოვლენები

 • ბანაკის პროექტის განხილვის ეტაპი. კალენდარში გამოქვეყნება
 • პედაჰოჰები იმუშავებენ წარმოდგენილი პროექტების შინაარსზე, შეძლოს კოლეგებთან მათი განხილვა, მათში შესწორებების შეტანა
 • გამოქვეყნდება ყოველდღიური განრიგი, გრაფიკი, რომელიც ასახავს, ​​თუ რა პროექტში მონაწილეობს თითოეული ბავშვი.
 • უფრო მოქნილი და გამჭვირვალე გახადოს მოსწავლეების მიერ პროექტის არჩევის სისტემა, მოგზაურობა
 • პროექტის ჯგუფში მოსწავლის ჩართვა ასევე უნდა იყოს გამჭვირვალე, კონკრეტული პროგრამით
 • ადამიანური რესურსების სპეციალისტების ჩართვა ბანაკის პროექტებში, მონაწილე სპეციალისტების პროექტების გამოქვეყნება, როგორც პროექტის მენეჯერის ასისტენტები.
 • საგანმანათლებლო კომპლექსის საგანმანათლებლო ტერიტორიების გამოქვეყნება, ბანაკის დროს მათი გამოყენების ინსტრუქციები
 • გრაფიკ-პროექტების გამოქვეყნება
 • განრიგი-პროექტები გამოაქვეყნებს სკოლები, შემდეგ ისინი შეიკრიბებიან და თითოეულ სვბასტაცის მისცემს არჩევანისა და სწავლის შესაძლებლობას.
 • წინასწარ შედგენილი გამოქვეყნებული იქნება სასკოლო ექსკურსიების, შეხვედრების, მასტერკლასების კალენდარი,  რაც საშუალებას მოგცემთ წინასწარ განიხილოთ სტუდენტთა ჯგუფთან, დაარეგისტრიროთ მონაწილეობა, მოემზადოთ
 • წინასწარ გამოაქვეყნდება გასეირნების და ველოსიპედებით გასეირნების განრიგი
როგორც შემაჯამებელი, ვთქვათ, რომ საგანმანათლებლო კომპლექსის, ანუ ბანაკების ყველა პროექტი ღიაა და  ჩვენს საგანმანათლებლო ბანაკებში შეუძლიათ ჩაერთონ რესპუბლიკის სკოლების სხვადასხვა ჯგუფები, ინდივიდუალური მოსწავლეები, მეგობრული ჯგუფები. ბანაკის წინ განთავსებულია განცხადებები-მოწვევები mskh.am-ის საიტზე.

 

Համար: 
Կրթական աստիճան: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский