ინიციატივა სულ უფრო და უფრო მეტი წონას იღებს

სასწავლო კომპლექსი "პარტნიორი სწავლის სფეროში" პროგრამას წარმოადგენს სასწავლო კომპლექსის დირექტორი.

სასწავლო კომპლექსის პერსპექტივები მომავალი 3-5 წლის განმავლობაში ...

პერსპექტივა გადაწყვეტილია სასწავლო კომპლექსის 2013-2016 წ. განვითარების პროგრამით. საავტორო სასწავლო პროგრამა "მკეთებლის სკოლა" როგორცვ მოსწავლეების, მათ მასწავლებლების და მშობლების, ჩვენი პარტნიორების მიერ განვითარებული და განხორციელებელი მთლიანი სასწავლო პროექტი, მუდმივ გაანახლებს თავისი შინაარსი, ექნება უფრო და უფრო ღია და საინტერესო გარემო, მობილობა და სამოციქულო სულისკვეთება უზრუნველყობს მისი გავრცელებას.

რა ინოვაციური საქმიანობა მიმდინარეობს საგანმანათლებლო კომპლექსში დღეს?

მობრძანდით. პროექტებით სწავლება, როდესაც სწავლების ადგილი არა მარტო სასწავლო კომპლექსია, არგეთვე ინტერნეტია, მუზეუმია, გამოფენის დარბაზია, საკონცერტო დარბაზი, ლაბორატორია, ბუნაბა, ისტორიული ძეგლი, ოჯახია, ქუჩაა...სასწავლო მეცადინეობების ორგანიზებაა აგრეთვე პლენერები, ბანაკები, ჩვენებები, გამოვენები, კონცერტები...სწავლობენ აგრეთვე სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეები, სხვადასხვა სპეციალისტები, მშობლებიც...განათლების მნიშვნელოვანი ფორმა ხდება თვითგანათლება. სწავების შედეგი: მოსწავლის ცხოვრება მუდმივ იცვლება.

რა ზემოქმედება აქვს ამ ინოვაციური საქმიანობას საზოგადოებისთვის?

 საზოგადოება, როგორც სასწავლო კომპლექსი, ხდება უფრო მშვიდობიანი, ეკონომიური, განვითარებული-განვითარებელი, მეტად შესაძლებელი, ინიციატივი.

რა ინოვაცია იგეგმება მომდევნო 2 წლის განმავლობაში. მისი ურთიერთობა სასწავლო კომპლექსის პერსპექტივასთან?

 

მაგალითად, იქნება ექსპედიციური- საველე ბანაკი, რომელმაც ნება მოქვცემს მთელ წელიწადის განმავლობაში შემოქმედებითი შეკრებების ორგანიზირება სახელმწიფოს ოლქებში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ოლქის მოსწავლეები და მასწავლებლები და სხვა სპეციალისტები. სწავლების ინდივიდუალობა და სწავლების ციფრული სამყაროს მთლიანობის გამოყენება სასწავლო კომპლექსს გაახდენს უფრო მობილური.

როგორ ზემოქმედა თქველი სკოლა სხვა სკოლებზე, ადგილობრივ თემზე, თქვენ ქვეყანაში ან სამყაროში?

საავტორო სასწავლო პროგრამების განვითარების, განხორციელების და გავრცელების ღია სისტემა, მრავალენოვანი და ცნობილი საიტი, სახელმწიფოს მასწავლებელთა ტრენინგი, სასწავლო გაცვლითი პროგრამები, ყოველწლიური ღია ჩვენებები, სასწავლო ბანაკები  და ღია შემოქმედებითი შეკრებები...სასწავლო გაცვლითი პროგრამები ვცელდება საქართველო, არცახი, არგენტინა, თურქეთი.ეს უფრო და უფრო ხდება ჯგუფურ - ინდივიდუალური ინიციატივების საგანმანათლებლო პროექტები, როგორც სასწავლო პროექტები.

როგორც დადწესებულების ხემძღვანელი, რა მიგაჩნიათ თქვენი მონაწილეობა ინოვაციური საქმიანობაში?

ჩემი ქმედება არის უფრო და უფრო როგორც სასწავლო პროექტების კოორდინატორის: განაწილებით სკოლის ბიუჯეტური და არა ბიუჯეტური ფულადი საშუალებები, როგორც სამართლიანი და მიზანმიმართული ინვესტიციები შემოთავაზებული სასწავლო პროექტებში 50-50 ურთიერთობის საფუძველზე.

თქვენი სასწავლო კომპლექსის პედაგოგთა პერსონალის რამდენი პროცენტს უნდა თავისი შესაძლებლობების განვითარებას, და რა მხარ დაჭერას ღებულობენ?

სასწავლო პროექტების განვითარება და განხორციელება წახალისება, მოითხოვება, რომ თითოეული მასწავლებელი, როგორც ამის კოორდინატორი

ან ხელმძღვანელი გამოხატოს თავისი ლიდერის შესაძლებლობა, წახალისდება გუნდი - ჯგუფური საქმიანობა. დაგეგმება კეთდება წარმატებული განვითარების პრინციპზე. სასწავლო პროექტები შეუძლებელია განხორციელდეს ახალი პარტნიორების გარეშე. მომხმარე-პასიური , მხოლოდ შემსრულებელი მასწავლებელი თავისი ადგილი უნდა დათმოს.

შეგიძლიად მაგალითი მოიტანოთ, რომ არ იქნა ვალდებული, მაგრამ თქვენი მასწავლებელი იქნა ჩართული ამ საქმეში?

"კულტურა ბორბლებზე", "კლასი ბორბლებზე", "სასწავლო ზაფხული" პროექტების განხორციელება, რის შედეგად ჩვენ გვაქვს მოსწავლეების და მასწავლებლების გუნდები, ერევნის საზაფხულო ბანაკები, საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამები.

ხელს როგორ უწყობთ მოსწავლეების ლიდერულ შესაძლებლობებს?

 სიცოცხლისუნარიანი პრობლემების გამოსავალს გადაწყვეტ არა ბავშვის, მოსწავლისთვის, არამედ მოსწავლესთან ერთად, მოსწავლის სპონტანური დემონსტრირება და მოსწავლის ოპერატიული ინიციატივების რეაგირება. მოაწავლებელის და მოსწავლის სასწავლო საქმიანობის შეფასებაში ინიციატივა სულ უფრო და უფრო მეტი წონას იღებს.

რა იმედს ელის სასწავლო კომპლექსი შეძენვით მაიქროსოფთ მენთორ სკოლის სტატუსს?

საავტორო სასწავლო პროგრამების გამვითარების-გავრცელების ახალი პარტნიორები, ჩვენი მედიაგანათლების მოდერნიზებისათვის, შესრულების და განხორციელების ახალი დონე, საერთაშორისო სტანდარტების შეფასების საგანმანათლებლო საქმიანობა, სასწავლო ახალი გაცვლითი, ახალი შანსების შესაძებლობა.

 

აშოტ ბლეიანი

 

Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский