Ինժեներական ստեղծագործությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Աշխարհի մի շարք երկրներում ռոբոտաշինությունը ակտիվ կերպով ներխուժում է ուսումնական պրոցես՝ իր հետ բերելով բազմաթիվ խնդիրների լուծումներ, իր հերթին նաև նորանոր խնդիրներ առաջադրելով դասավանդողներին:
Ռոբոտաշինությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացող հեղինակային կրթական ծրագրի շրջանականերում ինժեներական ստեղծագործության բաղկացուցիչ մասն է և անցել է զարգացման բավականին հետաքրիր ուղով: Ի սկզբանե գործել է ծրագրավորողների խմբակ, որը հիմնականում զբաղվել է ծրագրային ռոբոտաշինությամբ՝ չնչին մաս թողելով գործնական աշխատանքներին: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում (2013թ-ից) կտրուկ փոխվեց մոտեցումը.  նախ և առաջ ինժեներական ստեղծագորտությունը ավելի շատ հիմնվեց գործնական աշխատանքների վրա, հասանելի դարձավ ավելի փոքր տարիքի սովորողներին (սկսած 4-րդ դասարանից),  և որ ամենակարևորն է, ստեղծվեց պահանջներին բավարարող նոր լաբորատորիա:
Ներկայիս լաբորատորիան բաղկացած է էլեկտրոնիկայի, քիմիական-ֆիզիկական փորձարկումների, մեխանիկական աշխատանքների, եռաչափ մոդելավորման, ռոբոտաշինության, ծրագրավորման և կենսաֆիզիկական փորձերի բաժիններից: Լաբորատորիայում արդյունավետ գործունեության համար շատ կարևոր է ֆիզիկական միջավայրը, այսինքն՝ լուսավոր և ընդարձակ լինելը: Ժամանակակից լաբորատորիան անհնար է պատկերացնել առանց ժամանակակից տեխնիկական միջոցների բավարար տեսականու, որն իհարկե առկա է կրթահամալիրի ինժեներատեխնիկական լաբորատորիայում (եռաչափ տպիչ, arduino մինի համակարգիչներ, էլեկտրական դետալներ, քիմիական փորձանոթներ և նյութեր, հարմար մեխանիկական գործիքներ, անօդաչու թռչող սարք և այլն)։ Ժամանակի ընթացքում այս տեսականին համալրվում և թարմացվում է:

Ինժեներական ստեղծագործությունը լուծում է մի շարք խնդիրներ՝

 • ներառում է սովորողներին
 • նպաստում է սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը
 • նպաստում է տեսական գիտելիքների յուրացմանը
 • սովորողները ձեռք են բերում կիրառելի հմտություններ։

Նախ և առաջ՝ սովողների խումբը գործում է կամավորության սկզբունքով, այսինքն՝ առաջնայինը սովորողի ցանկությունն է: Յուրաքանչյուր սովորող, մուտք գործելով լաբորատորիա և ծանոթանալով լաբորատորիայում գործունեության ձևերին, հնարավորություն է ստանում ինքնուրույն ընտրելու գործունեության իրեն հարմար ձևը:
Ինժեներական ստեղծագործության գլխավոր առանձնահատկությունների շարքում շատ կարևոր է, որ սովորողների գործունեության յուրաքանչյուր ձև սերտորեն կապվում է նաև նրա առօրյայի հետ: Սովորողի գործունեության յուրաքանչյուր ձև՝ ռոբոտ հավաքել, մեխանիզմ աշխատեցնել, գործիքներով աշխատել և այլն, հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու հմտություններ, որոնք խիստ անհրաժեշտ են կենցաղում: Ինչ-որ մասով նա նաև փոխարինում է ավանդական «աշխատանքի ուսուցում» դասընթացին, ուղղակի այս դեպքում առավելությունն այն է, որ ձեռք բերած յուրաքնչյուր հմտություն սովորողը կիրառում է անմիջապես՝ ստանալով ցանկալի արդյունքը:
Ուսումնառության պրոցեսի ընթացքում սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ, որոնք կարող են արդեն կոնկրետ գործնական կիրառություն ստանալ: Մասնավորապես, ամենատարբեր հաշվարկներ կատարելու համար օգտագործում են իրենց մաթեմատիկական գիտելիքները: Տարբեր նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ անհրաժեշտ են այդ նյութերի ֆիզիկական ու քիմիական հատկությունների մասին պատկերացումները: Հաճախ սովորողների գլխում տարբեր հարցեր առաջնում են հենց լաբորատոր գործունեության ժամանակ:

Ժամանակակից աշխարհում անընդհատ ավելանում է ինժեների մասնագիտության պահանջը տնտեսության տարբեր ճյուղերում, իսկ դպրոցում սովորողները հաճախ չեն կարող ծանոթանալ տվյալ մասնագիտությանը, այնինչ նմանատիպ լաբորատորիաներում սովորողը ոչ միայն կարող է ձեռք բերել հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում օգտակար տեղեկություն, այլև զարգացնել իր ինժեներատեխնիկական մտածողությունը:  

Արդյունքներ

Ի մի բերելով վերջին մի քանի տարիների գործունեությունը՝ արձանագրում ենք.

 • ընդլայնվել և շարունակում է ընդլայնվել ընդգրկաված սովորղերի տարիքային սանդղակը, մասնավորապես, սովորողը առաջին քայլերը կարող է կատարել արդեն 4-րդ դասարանում:
 • Ունենք ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիա, որը պարբերաբար տեխնիկապես և նյութապես վերազինվում է նորագույն տեխնոլոգիաներով (եռաչափ տպիչ, arduino մինի համակարգիչներ, էլեկտրական դետալներ, քիմիական փորձանոթներ և նյութեր, հարմար մեխանիկական գործիքներ, անօդաչու թռչող սարք և այլն)։
 • Սովորողներին հնարավորություն է տրված ամենատարբեր մրցույթների մասնակցելու և լավ արդյունքներ գրանցելու, օրինակ՝ «Կանաչ լուսավորություն» նախագծի շրջանակներում կրթահամալիրի սովորողների հաջողությունները:
 • Զարկ տրվեց արտադրական ուսուցմանը:

Հետագա զարգացման հեռանկարները.

 • ընդլայնել համագործակցությունը կրթահամալիրում գործող ընտրությամբ այլ խմբերի հետ.
 • առավել ընդգրկված մասնակցել հայաստանյան և միջազգային մրցույթներին.
 • նյութատեխնիկական միջոցները պարբերաբար թարմացնել և համալրել.
 • բնագիտատեխնիկական ամառային դպրոց կազմակերպել։

Հեղինակային կրթական ծրագրի շնորհիվ կրթահամալիրում գործում են ընտրությամբ մի շարք այլ գործունեության խմբեր, մասնավորապես դիզայնի, կար ու ձևի, խեցեգործության, բուսաբուծության, աստղագիտության և այլն, որոնց հետ նախատեսվում է համատեղ նախագծերի իրականացում:
Չնայած կրթահմալիրի կողմից կազմակերպվող ամենամյա բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը լավ հարթակ է սովորողների աշխատանքները ներկայացնելու համար, սակայն առավել կարևոր է նաև այլ մրցույթների մասնակցելը, ինչը, անշուշտ, խթանում է տվյալ գործունեությամբ զբաղվող սովորողներին: Հետագայում նախատեսում ենք առավել շատ այդպիսի մրցույթների ու ցուցադրությունների մասնակցել:

Համար: 
Կրթական աստիճան: 

Կարծիք

Առաջին անգամն եմ կարդում Գնել Հարությունյանի հոդվածը «Դպիր» մանկավարժական ամսագրում: Բացեցի «Դպիր»-ի հեղինակների էջը և չսխալվեցի. սա Գնելի առաջին հոդվածն է: Առաջին հոդվածի համար բավականին ուշ է, բայց՝ ճիշտ ժամանակին, երբ կրթահամալիրում ընթանում էր ամենամյա բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը, որտեղ Գնել Հարությունյանը իր ռոբոտաշինության խմբակի անդամներով շատերի ուշադրության կենտրոնում էր: Հոդվածն ունի կուռ կառուցվածք, որն ինչ-որ ձևով նմանվում է այս տարվա իրենց ստեղծած եռաչափ տպիչին. ինժեներական ստեղծագործությամբ զբաղվելու համար համապատասխան լաբորատորիայի նկարագրություն, միջին դպրոցի սովորողների տարիքային խմբի համար առօրյա կենցաղում պիտանի գիտելիքների և գործնական կարողությունների ձեռքբերում և մասնագիտական կողմնորոշում, կատարվող աշխատանքների խնդիրների, ստացված արդյունքների և զարգացման հեռանկարների շարադրում: Շնորհավորում եմ Գնել Հարությունյանին իր առաջին հոդվածի կապակցությամբ:

ես համաաձայն եմ ընկեր Գնելի որոշման հետ և ես շատ ուրախ կլինեմ եթե բացվի բնագիտատեխնիկական
ամառային դպրոցը

Ես կարծում եմ, որ լաբարատորիայում պետք է ավելացվեն դետալները, որովհետև այնտեղ շատ քիչ բան կա ռոբոտ սարքելու համար մենք ռոբոտ սարքելու ժամանակ մի դետալը փնտրում ենք մինչև դասի վերջ: Ես համաձայն եմ ընկեր Գնելի հետ և պետք է, որ ռոբոտաշինությունը հասանելի լինի փոքր դասարանի երեխաների համար: Լաբարատորիայի սրահը շատ փոքր է ռոբոտ սարքելու համար և այդտեղ հարմարությունները շատ քիչ են և պետք է աշխատել այդ ուղղության վրա, որպեսզի ավելի մատչետի լինի բոլորի համար

Ես համաձայն եմ որ լինի բնագիտական դպրոց և շատ ուրախ եմ որ իմ ընկերներին դուր է գալիս ռոբոտիքսին մասնակցելը:

Ես չեմ մասնակցել ռոբոտաշինության դասերին, բայց այս հոդվածը ինձ շատ դուր եկավ և շատ կուզենաի
մասնակցել ռոբոտաշինության դասերին։

Ես շատ ուրախ լինեմ երբ բացվի այդ բնատեխնիկական ամառային դպրոցը:Ռոբոտ X-սը շատ լավ դաս է :

իմ կարծիքով մեր լաբորատորիան ունի անհրաժեշտ դետալներ ռոբոտաշինության համար:
ես հաճույքով եմ մասնակցում այդ դասերին:

Շնորհավորում եմ Գնել Հարությունյանի առաջին հոտվածի համար։ռոբոտաշինության խմբակի անդամներից եմ ինձ շատ գիտելիքներ տվե,շատ հետաքրքիր դասերեր անցնում։

Ես կարծում եմ, որ այնտեղի դետալները քիչ են, որովհետև չի բավականացնում այդ դետալները ռոբոտ պատրաստելու համար: Մենք ռոբոտ պատրաստելու համար դետալ ենք փնտրում, և կարող է որ այդ դետալից չկա: Բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է ռոբոտ պատրաստելը: Դա մեզ ավելի է շահագրգռում հետաքրքրվել այդ առարկայով: Ես մեծ հաճույքով եմ գնում այդ դասերին և հույսով եմ իմ ապագա մասնագիտության համար այն մեծ դեր կխաղա: Շնորհակալություն ընկեր Գնելին մեզ այդ մասնագիտությունը սովորեցնելու համար:

Որքանո՞վ է ռոբոտաշինությունը հետաքրքիր ձեզ համար:

Ինձ համար ռոբոտաշինությունը զարգացնում է միտքը և շատ մեծ կապ ունի մաթեմատիկաի հետ:

Գո՞հ եք ռոբոտաշշունության ներկայիս լաբորատորիայից: Ի՞նչն է ըստ ձեզ այնտեղ պակասում:

Ես շատ գոհ եմ լաբորատորիաից այնտեղ ամեն ինչ կա, օրինակ համաչափ տպիչ, արեգակնային համակարգի բոլոր մոլորակները փոքրացված մասշտաբով և այլն:

Ի՞նչ նոր գիտելիքներ եք ձեռք բերել ռոբոտաշինության դասընթացներին:

Ես ռոբոտաշինության դասընթացներին սովորել եմ, թե ինչպես կարելի է ճիշտ տրամաբանել, նաև հաշվարկներ և այլն:

Այլ կարծիք

Ընկեր Գնելը, որոշել է էլեկտրական և լազերաին տպիչ պատրաստել:

Ես շա՜տ գոհ եմ լաբարատորիաից, բայց կուզենաի, որ LEGO-ի դետալները շատանան և Arduino uno-ները շատանան, որոհետև դրանով շատ բաներ հնարավոր է ստեղծել կան պատրաստել։

•Որքանո՞վ է ռոբոտաշինությունը հետաքրքիր ձեզ համար: Ինձ համար շատ հետաքրքիր է: •Գո՞հ եք ռոբոտաշշունության ներկայիս լաբորատորիայից: Ի՞նչն է ըստ ձեզ այնտեղ պակասում: Այո ես գոհ եմ, և իմ կարծիքով այտեղ ոչինչ չի պակասում: •Ի՞նչ նոր գիտելիքներ եք ձեռք բերել ռոբոտաշինության դասընթացներին: Ես ռոբոտաշինության դասընթացներին սովորել եմ, թե ինչպես կարելի է ճիշտ ռոբոտ հավաքել և այլն: •Այլ կարծիք Ես գնում եմ ռոբոտաշինության դասերին,այնտեղ հետաքրքիր է:

ռոբոտաշինությունը դա մտքի թռիչք է որը թույլ է տալիս մտածել սահմաներից դուրս ապագայում երկրի համար կլինի լավ բայց մարդկության համար կլինի վատ կկրճատվեն շատ աշղատատեղեր

Կարծիք ավելացնել

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Խնդրում եմ մուտքագրել պատկերված տեքստը
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
 • Deutsch
 • 日本語
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский