ზოგადსაგანმანათლებლო TV მესამე კლასში

უკვე რამოდენი წელია, რომ რადიო და ტელევიზია პროექტები სასწავლო კომპლექსის სასწავლო პროგრამის განუყოფელი ნაწილია. ამ პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამით განვითარდება მოსწავლეების ზეპირი, თავისუფალი სიტყვის გამოთქმა, თავისუფლად აზრის გამოხატვა. შვისწავლეთ ყველა რადიო და სატელევიზიო პროექტები, გადავწყვიტეთ შევქმნათ ჩვენი სატელევიზიო პროექტი. მანამდე ჩვენ გვქონია სხვადასხვა რადიო პროექტები, გვსურდა ისეთი პროექტი რომლის საშუალებითაც შეგვეძლო გვესაუბრა სასწავო კომპლექსის შესახებ, ინფორმაცია მიგვეცა უცნობ ხალხს, ასევა მოსწავლეებზე, გვესაუბრა თავიანთი პრეფერენციების შესახებ, რათა უფრო კარგად გაგვეცნო ერთმანეთი.
 
ამ კლასთა შორის ურთიერთობამ, კლასების შორის თანამშრომობის საშუალება მოგვცა. ხელი შეუწყო ურთიერთგაგებას, ურთიერთობების დამყარებას და განვითარებას, ასევე მათი ერთობლივი საქმიანობას. კლასების შორის ეს გადაცემა ხელი შეუწყო, რომ სხვადასხვა კლასების მოსწავლეები ერთმანეთს გაეცნენ, გაეცნენ ერთმანეთის ინტერესებს. ისინი თანამშრომლობის მთელ პერიოდში კარგად გაეცნეს ერთმანეთს, ასევე ნდობის გრძნობა გაუჩნდეთ მეზობელ მასწავლებლის მიმართ. კლასების შორის მეგობრობა რომ უფრო გაძლეირდეს, თითქმის ყველა პროექტი ვანხორციელებთ ერთად. ერთად ვანხორციელებთ ყველა მოგზაურობები, შეხვედრა დისკუსიებები, საერთო მეცადინეობების დროს ერთად ვდგავართ.
 
 
პროექტი უწყვეტია, ვგეგმავთ, რომ მესამე კლასელები ეს თან წაიღებენ მეოთხე კასში და დედა ენის მასწავლებელ არმინე აბრაჰამიან და სონა ფაფაზიანთან ერთად გააგრძელებენ ეს პროექტი და მოსწავლე - მასწავებელი პროექტის მეშვეობით თავიანთი ცოდნა და უნარები გადაეცემათ უმცროსებს 5 და 6 წლიანებს, და ლუსინე პეტროსიან და არმინე გიონჯიან თანამშრომლობა მომავალ წელს გაგრძელდება
 
 
 
 

სწავლების სფერო

სწავლის მედია გარემო

არმინე გიონჯიან
 
ლუსინე პეტროსიან

 

 

Թարգմանիչ: 
Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский