არის თუ არა მოსწავლის განათლების უფლება დაცული, დაცული პრაქტიკაში და არა რიტორიკაში?

ბოლო დროს ძალიან გვიყვარს ბავშვთა უფლებებზე საუბარი. ამ თემისადმი მიძღვნილი ბევრი სატელევიზიო გადაცემა, დისკუსია, სტატია, მოსაზრება და მასალაა, რომლებიც ერთმანეთს გმობენ. მოძებნეთ ინტერნეტში. ახლა თქვენ იტყვით, კარგია თუ ცუდი? კარგია, რადგან დისკუსიები, თუნდაც არ ვეთანხმებით, გვაძლიერებს. თემას სხვადასხვა კუთხით ვუყურებთ, გვესმის, რომ 21-ე საუკუნეში არ შეიძლება და არ უნდა იყოს დახურული თემები, ფარული გადაწყვეტილებები, უფლებების დარღვევა. ცუდია, რადგან, როგორც ნებისმიერი მასალა, ხდება სპეკულაციის, თვითრეკლამის, კიდევ ერთხელ ერთმანეთზე ტალახის სროლის, პოლიტიზების საგანი.

ვწერ ახლა, როგორც განათლების საქმის ორგანიზატორი, მაინტერესებს ბავშვის განათლების უფლება.

სომხეთის რესპუბლიკის კანონი განათლების შესახებ, როგორც განათლების სფეროს კანონმდებლობის საკითხს, განსაზღვრავს სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების განათლების უფლების უზრუნველყოფას და დაცვას, რომელიც გათვალისწინებულია კონსტიტუციით.

ამავე მუხლის მეორე ქვეპუნქტი ავალდებულებს განათლების სისტემის ფუნქციონირებისა და განვითარების სამართლებრივი გარანტიებისა და მექანიზმების შექმნას.

როგორც ჩანს, ყველაფერი ითქვა და კანონით დარეგულირდა, მაგრამ ყოველდღიურ საქმიანობაში აქა-იქ პრობლემების წინაშე ვდგავართ, რომლებიც მოუგვარებელია, ან გამოსავალი მიუღებელია ბავშვის განათლების უფლების რეალიზაციის თვალსაზრისით. პრობლემები, რომლებიც წარმოიქმნება პედაგოგიკაში, დაკავშირებულია ბავშვის, მოსწავლის ორგანიზაციასთან და მის განათლებასთან, შესაბამისად, ყველა პრობლემა საინტერესოა, გადაწყვეტილებები კი პედაგოგიური. სწორედ ეს პრობლემები ეხმარება, აყალიბებს აღმზრდელის, განათლების ორგანიზატორის პედაგოგიურ უნარებს, აიძულებს მას იფიქროს და იპოვოს გადაწყვეტილებები. მიკროფონი მიმაჩნია ანტიპედაგოგიურად.

განათლების განმსაზღვრელი და მაკონტროლებელი კანონები, ნორმატიული დოკუმენტები, დებულებები უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს - მოსწავლეს, მასწავლებელს - რ.ს. მოქალაქეს, ვისთვისაც შეიქმნა და განვითარდა და არა პირიქით. ხშირად საპირისპიროს მოწმენი ვართ. ის, რომ კანონები უნდა იყოს ადვილად წასაკითხი, ხელმისაწვდომი მოქალაქისთვის: სხვადასხვა, აქტიური ლინკები, ძიების შედეგებში გამოჩნდება კანონის ახალი ვერსია. ამაზე რამდენჯერმე ვისაუბრე, აქ არ ვისაუბრებ. სინამდვილეში, ჩვენ არ გვინდა დავეხმაროთ ხალხს კანონების წაკითხვაში, არ გვინდა, რომ მათ იცოდნენ, როგორ გამოიყენონ კანონი. ეს არის სერიოზული კულტურა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს, რათა ჩამოყალიბდეს მკაფიო მექანიზმები. ჩვენ გვინდა კანონი გავხადოთ იარაღად ადამიანის წინააღმდეგ, დაიმახსოვროთ კანონი როცა საჭიროა. როგორ არ გვინდა საჯარო დისკუსიები, კანონპროექტების შედგენა ღია და საჯარო, ხალხის ჩართვის მექანიზმების შემუშავება. ამაზე მეც ვილაპარაკე.

ახლა მინდა ვისაუბრო დისტანციური სწავლების პროგრამაზე, რომელიც განხორციელდა საგანმანათლებლო კომპლექსში „მხითარ სებასაცი“. სხვათა შორის, დისტანციური სწავლება კანონით არის განსაზღვრული. „საგანმანათლებლო პროგრამა იყენებს არსებულ, დისტანციურ, ონლაინ, სახლში სწავლის ფორმებს, რაც მოსწავლეს აძლევს შესაძლებლობას აირჩიოს მოცემული პირობების შესაბამისი ფორმა. საგანმანათლებლო კომპლექსში ეს პროგრამა დაინერგა, შემუშავდა და გამოცდა განათლების დამკვეთის, მშობელი-მოსწავლის მოთხოვნით. საგანმანათლებლო კომპლექსი, როგორც ორიგინალური საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულება, არ შეიძლება არ განიხილოს მშობლების ლეგიტიმური კითხვები, არ შეიმუშაოს და განავითაროს განათლების ორგანიზაციის კანონით გათვალისწინებული ეს ვერსია. მითუმეტეს, რომ ჩვენი რეალობისგან არ ჩამოვშორდებით, ვიცით, რომ საზღვარგარეთ გვყავს დიპლომატების შვილები, მოწვეული სპეციალისტები სხვადასხვა ვადიანი კონტრაქტით, საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასული ოჯახები, მაგრამ ასევე მრავალმხრივი პრობლემები. ეს არის ფაქტები, რომელთა იგნორირება არ შეგვიძლია. ამ ბავშვების განათლების ორგანიზება პედაგოგიური პრობლემაა. შვიდ წელზე მეტია, რაც საგანმანათლებლო კომპლექსში დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს, შევიმუშავეთ პროცედურები და დოკუმენტები. სხვადასხვა წლებში გვყავდა დისტანციური სწავლების პროგრამაზე ჩარიცხული 20-35 მოსწავლე, მასწავლებელი, რომელთა ბლოგები შეიცავს შესაბამის დეველოპერებს და პაკეტებს.

ჩვენ გვაქვს მრავალი განვითარება, სტატია და სხვა ადამიანების გამოცდილების შესწავლა ამ თემაზე.

 • რა არის შერეული (კომბინირებული) სწავლება-სწავლება? სხვების გამოცდილების შესწავლა. იურა განჯალიანი

 • გზამკვლევი პროექტზე დაფუძნებული სწავლისთვის დისტანციურად. იურა განჯალიანი

 • დისტანციური სწავლების ორგანიზება ზოგად განათლებაში. იურა განჯალიანი

 • დისტანციური სწავლება: ალტერნატიული რეალობა. მარგარიტ სარგსიანი

 • დისტანციური სწავლება 21-ე საუკუნის განათლების გამოწვევების დასაძლევად. მარგარიტ სარგსიანი

წელს საგანმანათლებლო კომპლექსის მოსწავლეები აღმოჩნდნენ ისეთ სიტუაციაში, რომელიც საჭიროებდა პედაგოგიურ გადაწყვეტილებებს და მოქნილ მიდგომებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავდექით პრობლემის წინაშე, რომ საჯარო განათლების საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტები არ არის მოქნილი და არ არის მიმართული პიროვნებაზე, ინდივიდზე. წარმოგიდგენთ სიტუაციას. 

 • საგანმანათლებლო კომპლექსის უმაღლეს სკოლაში დისტანციურად მოსწავლის დასკვნითი გამოცდის დისტანციურად ორგანიზების აუცილებლობას პირველად შევეხეთ. სასწავლო წლის ბოლოს მე-9 და მე-12 კლასების დისტანციური მოსწავლეები ერევანში ჩავიდნენ დასკვნით გამოცდებზე, ისინი სამინისტროს მიერ დადგენილი ბრძანებით მიიღეს მონაწილეობა გამოცდებში. 2022 წელი მაის-ივნისში მე-9 კლასის დისტანციური მოსწავლეები გერმანიიდან და რუსეთიდან, როგორც ყოველწლიურად, სომხეთში ჩავიდნენ გამოცდაში მონაწილეობის მისაღებად. დავით ხაჩატრიანი, მანე ოვანესიანი ჩინეთიდან ეპიდემიის გამო ვერ ჩამოვიდნენ. რა უნდა გააკეთონ სტუდენტებმა, რომლებიც გადაუდებელ სიტუაციაში იმყოფებოდნენ მათ კონტროლის მიღმა მიზეზების გამო? ისინი თანმიმდევრულად მიმართავდნენ სომხეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციით გარანტირებული განათლების ფორმის არჩევის უფლებას, განათლების განუყოფელ უფლებას, რომელიც განსაზღვრულია სომხეთის რესპუბლიკის კანონით „სახალხო განათლების შესახებ“ (მუხლი 20, პუნქტი 1.2). , საგანმანათლებლო კომპლექსის წესდება. რა უნდა გააკეთოს სკოლამ, ხელმძღვანელმა, პედაგოგიურმა საბჭომ, როგორც ამ უფლებაზე პასუხისმგებელი პირები? ან საჭირო გახდა სტუდენტების გამოცდებისგან გათავისუფლება, როგორც ეს გაკეთდა ეპიდემიის გამო სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მიერ 18.05.2020წ. N 07 ბრძანების მიხედვით, გამოცდები ან უნდა მოეწყოთ დისტანციურად, საგანმანათლებლო კომპლექსის წესდებით განსაზღვრული თანმიმდევრობით, პრობლემის მოგვარების წინადადების წარდგენით უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოში, შემუშავებული და ტესტირება ორგანიზაცია, რომელიც ასევე სასარგებლო იყოს სხვებისთვის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც Covid-ი ხელახლა აქტიურდება. მსოფლიოში საგანგებო, საომარი და ეპიდემიური სიტუაციების დეფიციტი არ არის. კანონის თვალსაზრისით, სომხეთის მოქალაქე სტუდენტების განათლების განუყოფელი უფლება, „სახალხო განათლების შესახებ“ კანონით გამოცხადებული სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპების დებულება (მუხლი 5) მოითხოვს დებულებებს ყველა შესაძლო შემთხვევისთვის. საგანმანათლებლო პერსპექტივიდან, თუ ჩვენ არ მოვუწოდებთ ახალგაზრდებს საკუთარი უფლებების დასაცავად, როგორ „მოსწავლეები წვლილი შეაქვთ საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც დაფუძნებულია დემოკრატიის, თავისუფლების, ზნეობის, სოციალური სამართლიანობისა და მმართველობის იდეებზე. კანონი?" (სახალხო განათლების სახელმწიფო სტანდარტი, პუნქტი 8.4), როგორ აკმაყოფილებს საბაზო განათლების კურსდამთავრებული მისთვის წარდგენილ მოთხოვნას? „წარმოადგინეთ ბავშვის, ადამიანისა და მოქალაქის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, განმარტეთ ინდივიდისა და სახელმწიფოს როლი მათ პატივისცემასა და დაცვაში“ (სახალხო განათლების სახელმწიფო სტანდარტი, პუნქტი 10.38).და განვითარების თვალსაზრისით, "სომხეთის რესპუბლიკის განათლების განვითარების სახელმწიფო პროგრამა 2030 წლამდე", რომლის "ხედვა ეფუძნება სომხეთის ტრანსფორმაციის სტრატეგიას 2050 წლამდე და განსაკუთრებით პირველ მეგა-მიზანს: "ფართოდ გავრცელებული. ცოდნის, კულტურის, ცნობიერების, უნარების ინკლუზიური, ინოვაციური და ხელმისაწვდომი განვითარება და ასიმილაციის გზით გქონდეთ ცივილიზებული, შემოქმედებითი, სამეწარმეო, ქმედუნარიანი და კონკურენტუნარიანი მოქალაქე, რომლისთვისაც უფლებების განხორციელება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მოვალეობების შესრულება, რომელიც თავს უპირველესად საკუთარ კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობაზე თვლის პასუხისმგებლობას“, ითვალისწინებს, რომ „სომეხებს მთელ მსოფლიოში ექნებათ სომხური განათლების მიღების გაფართოებული შესაძლებლობები. დისტანციური სწავლების ჩათვლით (82,21 ქულა)“.
 • წერილში 22-04-150 (2022 წლის 29 აპრილი) ჩვენ ვაცნობეთ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეებს მანე იოჰანისიანსა და დავით ხაჩატრიანს არ აქვთ შესაძლებლობა, უახლოეს თვეებში ჩამოვიდნენ სომხეთში, მათი კონტროლის მიღმა მიზეზების გამო. . სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქის განათლების კონსტიტუციური უფლების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ მოვითხოვეთ საბოლოო გამოცდისა და დამამთავრებელი გამოცდების ონლაინ დისტანციურად ჩაბარება. სამინისტროსგან პასუხი არ ყოფილა, სხვა პასუხი იმ წერილზე არ ყოფილა.
 • მე-9 კლასელთა გამოცდები ბრძანების მოთხოვნების შესაბამისად მოეწყო. საგანმანათლებლო გამოცდები „სომხური ენა“ და „მათემატიკა“ ორგანიზებული იყო ერევნის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილ საგამოცდო კომისიების მიერ, სახელმწიფო ტექნიკური კომიტეტის მიერ დამტკიცებულ საგამოცდო ცენტრში, საგანმანათლებლო კომპლექსის „მხითარ სებასტასის“ მიერ მოწოდებული ტესტებით. მანე იოჰანისიანისა და დავით ხაჩატრიანის გამოცდები ჩატარდა ონლაინ მათი ჩანაწერებით Microsoft Teams პლატფორმაზე. გამოცდების შედეგები სტკ-ის მიერ დადგენილი წესით გამოცდის დღესვე გადაეგზავნა შესაბამის ოფიციალურ მისამართზე. 22-06-248, 22-07-272 წერილებით საჯარო გამოცდების შედეგები წარედგინა განათლებისა და კულტურის სახელმწიფო სამინისტროს, დარწმუნებული ვარ, რომ უფლებამოსილი ორგანო არა მხოლოდ დაადასტურებს, არამედ ჩვენი მაგალითიც დაეხმარება რეალიზებას. განათლების განუყოფელი უფლება მთელ რესპუბლიკაში, გამონაკლისის გარეშე, როგორც გარე გამოცდებში.

ვფიქრობთ, რომ მსგავსი პრობლემები პედაგოგიურია, ხელს უწყობს ინოვაციური და მუდმივად განვითარებადი პედაგოგიკას. არის პრობლემა და არის გამოსავალი, არ არსებობს გადაუჭრელი პრობლემები. პედაგოგიკაში პრობლემები მოსწავლის სასარგებლოდ წყდება.

21-ე საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ყველას გვაქვს ინტერნეტთან დაკავშირებული ტელეფონი ჩვენს ხელში, ცხოვრების მუდმივად აჩქარებულ ტემპში, ინტერნეტისა და ონლაინ ტირანიის ამ ეპოქაში, განათლება არ შეიძლება კუსავით ჩამორჩეს, არ წავიდეს ახალ გადაწყვეტილებებზე. და არ ემსახურო ახალ ადამიანს. დღევანდელი განათლება არ არის მე-20 საუკუნის კაცისთვის. არის თანამედროვე სტუდენტი თავისი მოთხოვნებით და ცხოვრება, რომელიც სხვა მოთხოვნებსა და პრობლემებს აჩენს. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ვისწავლოთ და გავხდეთ მოქნილები.

 

Կրթական աստիճան: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский