ეკო გაცვლითი პროგრამები

ეკო გაცვლითი პროგრამები

პროექტის მიზანი

საავტორო ეკოსასწავლო პროგრამის გავრცელება

ეკოტურ 2015-ის პარტნიორ სკოლების, ორგანიზაციების დამატება

ეკო სასწავლო ქსელის შექმნა

პროექტი გავრცელდება ორი მიმართულებით

თანამშრომლობა სრ ბუნების დაცვის სამინისტროსთან, გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან.

ეკო სასწავლო გაცვლითი პროგრამების განხორცილებეა სომხეთის ოლქების, არცახის, თბილისის სკოლებთან.

ეკოტურ ყოველწლიური საერთაშორისო ჩვენება გაერთიანებს სომხეთის რაიონების, არცახის და თბილისის მოსწავლეებს იგივე პრობლემის ირგვლივ, ეს არის:ეკოლოგიური პრობლემები, მათი შესაძლო გადაწყვეტილებების წინადადებები, პრობლემების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, სოციალიზაცია, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტილების პირადი და ერთიანი ძალისხმევით.

უკვე ათეულზე მეტი ჯგუფები არიან ჩართული ეკოლოგიურ პროექტების ჩვნებაში, მაგრამ ამასთან კავშირი თითქოს ჩვენებიდან ჩვენებამდეა, ჯგუფები არ ხდებიან ეკო იდეის, ეკოლოგიური პროექტების გავრცელებლები. მეორე მხრიდან სასწავლო კომპლექსის მოსცავლეებმაც უნდა იმუშავონ იმაზე, რომ ეკოლოგიური სამუშაო და გარემოს სისუფთავე გახდეს მათთვის ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი, ნებაყოფლობითი მუშაობა გახდეს.

ეკო გაცვლითი პროგრამების შედეგად სომხეთის რაიონებში, არცახში, თბილისში გვექნება პარტნიორი სკოლები, რომლებმაც თავიანთ ქალაქებში, რაიონებში გახდებიან ეკოტურის ორგანიზატორები, ეკო პროგრამა გავრცელებლები. ორგანიზებული იქნება მრგვალი მაგიდები, ტრეინინგები, რომლის შედეგად ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტილება უფრო ადვილი იქნება. პრაქტიკული ეკოლოგიური სამუშაოები განხორციელებული იქნება ადგილობრივ ჯგუფებთან ერთად, ერთობლივი ხის დარგვა, გარემოს გაუმჯობესება, ნარჩენების დახარისხებ და სხვა.

ამ პროექტის განმახორციელებლის ეკო კლუბის მოსწავლეები არიან, ომლებიც ეკო გაცვლითი პროექტების მეშვეობის შეიძინენ ახალ ცოდნას, უნარს, ღირებულებებს.

ცოდნა. ნებისმიერ შეხვედრის , ეკო-გაკვეთილის წინ მოსწავლეებმა  ატარებენ კვლევით სამუშაოს, ეძებენ, სწავლობენ ტექსტებს, აუდიო-ვიდიო მასალებს. აკეთებენ ანალიზს, ინტერპრეტირება, შედარება, ქმნიან საგზაო რუკებს , ამუშავებენ მარშრუტბს, ყვებიან მარშრუტების შესახებ. მე როგორც პროექტის კურატორი მოსწავლეებს ვეხმარები ყველანაირ საკითხებში.

უნარი. ეკოსასწავლო პროექტებში მონაწუილეობის დროს მოსწავლე თავის ჩატარებული კვლევებს სასწავლო კომპლექსის TV-ის თან თანამშრომლობით, თავის მასალებს დევს ინტერნეტში, როგორც რეკლამა, ან გაკვეთილი.მაგალითად ეკო გაკვეთილები თბილისში პროექტების გაკვეთილი გახდა ორ ენოვანი სასწავლო ფილმი, საილუსტრაციო მასალა.

სასწავლო კომპლექსში განხორციელებული ეკო სასწავლო პროექტები სახელმწიფოს, თბილისის სკოლებში, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებიში წარდგენისას მოსწავლეებთან განვითარდება სიტყვის კულტურა, თარგმნის, ანალიზის უნარი. წარდგენის , ახსნის, პროექტში ჩართვის უნარის მეშვეობით ეკო კლუბის მოსწავლეებმა ეკოტურ 2014-ში ჩართეს ბჯნიის, გავარის, ლორის ოლქის, ბაზმახპიურის, არცახის, თბილისის ეკოლოგ მოსწავლეებს. თანამშრომლობა შეიქმნა სრ გარემოს დაცვის სამინისტრსთან. ეკოლოგიური კლუბის წევრი, ვინც აგრეთვე სწავლობს ქართულ ენას ონლაინ შეისწავლა საქართველოს CENN ეკო ოფისის საქმიანობა. მიმოწერის შედეგად თბილისში შეხვდით ოფისის დირექტორს ქალბატონ ნანას და  როგორც აქტიური ეკოლოგები მონაწილეობა მივიღეთ საერთაშორისო ბანაკში, რომელიც ჩატარდა ბულაჩაურში.

ღირებულებები. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია,რომ სასწავლო კომპლექსის მოსწავლეებმა თავიანთი გამოცდილება გადასცემენ სხვადასხვა რაიონების სკოლების მოსწავლებს, ისინი მეგობრობენ და აგრძელებენ ურთიერთობას ონლაინ. ისინი ხდებიან პასუხისმგებლები თავიანთ მისიის მიმართ, ხდებიან პროექტის მატარებელი, განხორციელებლები, განვრცელებლები, პირად საუბრების დროსაც კი. გვინდა პროექტის მეშვეობით შევინარჩუნოთ ბუნება, გარემოს დაცვა გახდეს ცხოვრების აზრი.

ასე, ეკოსასწავლო გაცვლითი პროგრამა უკვე დაწყებულია.

·        წინა კვირას შეხვედრა-რგვალი მაგიდა გვქონდა გეღარქუნიკის ოლქის მადინას საშუალო სკოლაში. შეხვედრის შედეგად გადაწყვეტილი იქნა რომ სოფელში უნდა შეიქმნას ეკოლოგიური ჯგუფი, რომელიც მოვა სასწავლო კომპლექსში, მონაწილეობას მიიღებს სასწავლო მეცადინეობებში, მიიღებს პრაქტიკული ინფორმაციას ეკოტურ 2015-ის მონაწილეობის შესახებ და აპრილში გახდება ეკოტურ 2015-ის მონაწილ.

·        შეთანხმებული "ეკო გაკვეთილები არცახში" პროექტის მეშვეობით გაძლიერდება ეკო სასწავლო კავშირი სომხეთის, საქართველოს, არცახის შორის.

·        სასწავლო კომპლექსში შევხდით გარემო ბუნების დაცვის WWF სომხეთის ოფისის დირექტორ კარენ მანველიანთან, მიღწეულ იქნა ეკო პროექტების და განხორციელებისთვის თანამშრომლობის შეთანხმება.

·        საავტორო სასწავლო პროგრამების საშემოდგომო 9-ე შეკრების ფარგლებში 2014-2015-ის ჩვენი პროექტები განხილული იქნა სრ ბუნების დაცვის ეკოსასწავლო განყოფილების სპეციალისტებთან.

პროექტის შედეგები განხილული იქნება სასწავლო პროგრამების საავტორო ყოველწლიური მაისის 10-ე შეკრების დროს მასალის სახით, ზაფხულის ივლისის ეკო ბანაკში.

 

მართა ასატრიანი

 

 

 

 

Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский