Թվեր: Թվաբանությունից մինչև բարձրագույն մաթեմատիկա

Հեղինակ: 

Սկիզբը

Գլուխ 2
Ոչինչ և ավելի քիչ մի բան, կամ որքան կարևոր է ազատ շարք ունենալը

Հնդկական համրանքի համակարգի հիմքում մեկից ինը թվանշաններն են: Նրանք ժամանակի ընթացքում ձևափոխվել և արդեն XVI դարի Եվրոպայում ժամանակակից տեսքն են ընդունել՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9.

Կարող է թվալ` նոր բան չկա: Ե´վ հին հույները, և´ հին հրեաները թվերի համար տարբեր սիմվոլներ էին օգտագործում: Ե´վ մեկի, և´ մյուսի այբուբենի առաջին ինը տառն օգտագործում էին 1-9 թվերը նշանակելու համար: Հաջորդ ինը տառերը նշանակում էին՝ տասը, քսան, երեսուն և այդպես մինչև իննսուն թվերը: Հաջորդը ինը՝ հարուրյակները` հարյուր, երկու հարյուր, երեք հարյուր, մինչև ինը հարյուրը: Քսանութերորդ տառը հազար էր նշանակում: Այդպիսով, քսանութ տառը բավարար էր մեկից հազար թվային շարքը նշանակելու համար[1]: Երբ այբուբենի տառերը բավարար չէին լինում, ավելացնում էին հատուկ նշաններ կամ ձևափոխված տառեր:

Սակայն տառային նշանակումների կիրառումը հանգեցնում էր հասկացությունների շփոթի: Օրինակ, 15 թիվը հին հրեական գրությամբ «աստված» բառի առաջին երկու տառն է, այդ նույնը վերաբերում է նաև մի քանի այլ տառերի համադրությունների: Մյուս կողմից, յուրաքանչյուր բառի այս համակարգով կարելի էր որոշակի թվային նշանակություն վերագրել, ինչն արված էր աստվածաշնչյան շատ բառերի համար: Այս ընթացակարգն անվանում էին «գեմատրիա»:

Այս եղանակով շատ բառեր, այդ թվում և հատուկ անունները, ստանում էին հատուկ` առեղծվածային և գերբնական մեկնաբանություն: Այդպիսի մեկնաբանության ամենահայտնի օրինակը Հովհաննես Ավետարանիչի «Հայտնության» մեջ (այսինքն` Ապոկալիպսիսում) «գազան» բառն է, որը համապատասխանում է 666 թվին: Ավելի շուտ, որևէ տիրակալի անուն, որը այն ժամանակ նույնիսկ վտանգավոր էր ասել, հին հունական կամ հին հրեական այբուբենի տառերով նույնպես 666 թիվն էր նշանակում: Հնարավոր է, որ այդ տիրակալը Ներոն կայսրն էր: Այդ հին ժամանակներից մարդիկ հաճախ էին իրենց թշնամիների անունները թվերի տեսքով ծածկագրում:
Հնդկական համակարգում, ի տարբերություն հին հրեականի և հին հունականի, բոլոր հնարավոր թվերը նշանակելու համար օգտագործում էին ընդամենը ինը թվանշան, ինչպես համրիչների դեպքում, ուր յուրաքանչյուր շարքում հատիկների նույն քանակն էր: Անհրաժեշտ էր, որ իրենց գրաված դիրքից կախված` թվանշաններին որոշակի արժեք տրվեր: Օրինակ, եթե ուզում ենք համրիչի վրա քսաներեք թիվը ցույց տալ, ներքևի (միավորների)շարքում տեղադրում ենք երեք հատիկ, իսկ հաջորդ՝ տասնյակների շարքում, երկու հատիկ: Հնդկական համակարգում այդ թիվը գրվում է 23, և երբ այն տեսնում ենք, միանգամից հասկանում ենք, որ տվյալ թիվը կազմված է երկու տասնյակից և երեք միավորից: Համապատասխանաբար, երեսուներկու թիվը կգրվի 32, որտեղ 3-ը տասնյակների քանակն է, իսկ 2-ը՝ միավորների: Քանի որ թվերի նշանակությունը կախված է դիրքից, ապա 32 և 23 թվերն բոլորովին տարբեր են:

Քիչ հավանական է, որ խորամանկ հին հույները չեն կարողացել այդպիսի համակարգ մշակել, չէ՞ որ նրանց հաջողվել է տարբեր բնագավառներում ամենատարբեր հայտնագործություններ անել: Նրանց, ինչպես նաև մյուսների համար (բացի հնդիկներից), մեթոդների զարգացման ճանապարհին իսկական խոչընդոտ էր համրիչի վրա դատարկ շարքի խնդիրը:

Պատկերացնենք, մեզ անհրաժեշտ է քսաներեքի փոխարեն երկու հարյուր երեք թիվը պատկերել: Համրիչի վրա ներքևի շարքում երեք հատիկ կդնենք, հաջորդ՝ տասնյակաների շարքում ոչինչ չենք դնի, և վերջապես հարյուրակների շարքում կդնենք երկու հատիկ: Իսկ ինչպե՞ս կգրվի այդ թիվը հնդկական համակարգում: Քսաներեքը գրում ենք 23, իսկ երկու հարյուր երեք թիվը, թվում է, թե նույն տեսքը պետք է ունենա՝ 23, բայց այս դեպքում 2 թիվը պետք է հարյուրակ նշանակի: Իսկ հիմա անցնենք հազարներին: Ինչպե՞ս համրիչի վրա երկու հազար երեք թիվը ցույց տանք: Ներքևի շարքում դնենք երեք հատիկ, տասնյակների և հարյուրյակների շարքերում ոչ մի հատիկ չենք դնի, և վերջապես հազարյակների շարքում երկու հատիկ դնենք: Իսկ ինչպե՞ս գրենք այդ թիվը հնդկական համակարգում: Նորի՞ց 23: Բայց այժմ երկուսը հազարյակների քանակն է նշանակում: Ի՞նչ է ստացվում. երեք տարբեր թվեր գրվում են նույն տեսքո՞վ: Ոչ, նրանք տարբեր ձևով են գրվում, և դա հնարավոր եղավ հնդիկների կողմից հաշվի համակարգում կատարած ամենամեծ կատարելագործման շնորհիվ: Ինչպե՞ս կարելի է այս երեք թվերը գրել, որ դրանք տարբերվեն: Կարելի է, ասենք, յուրաքանչյուր թվանշանի վերևում համապատասխան քանակի կետեր դնել, որը կնշանակի, թե որ կարգին է պատկանում տվյալ թվանշանը՝ հարյուրյակների, հազարյակների կամ տասնյակների: Օրինակ մեկ կետը՝ միավոր, երկուսը՝ տասնյակ, երեքը՝ հարյուրակ, չորսը՝ հազարյակ: Բայց գրառման այդպիսի համակարգը ծանր ու անհարմար է, և հնդկական համակարգը հիմնված է լրիվ ուրիշ սկզբունքի վրա:

Հին հնդիկների ամենամեծ ձեռք բերումը եղավ բացակա կարգի(այսինքն` համրիչի այն շարքի, որում ոչ մի հատիկ չկա) համար հատուկ նշան ներմուծելը: Արաբներն այդ նշանն անվանեցին «սիֆր», այսինքն դատարկ, անգլերենում անունը ձևափոխվեց «zero», իսկ ռուսերենում ադ նշանը ստացավ «ноль» անունը: Բայց ռուսերենում «սիֆր» բառը նույնպես մնաց: Նրանից առաջացան «цифра» (թվանշան), «шифр» (ծածկագիր), «шифро­вать» (ծածկագրել) բառերը:

Զրոն նշանակում են այսպես «0». Այժմ երկու հարյուր երեքը կարելի է գրել 203, իսկ երկու հազար երեքը՝ 2003, երկու հարյուր երեսունը՝ 230, երկու հազար երեսունը՝ 2030. Յուրաքանչյուր դեպքում մենք զրոյով նշանակում ենք հաշվիչի այն շարքը, որում հատիկները տեղաշարժված չեն:

Քսաներեքը կարելի է գրել 0023 կամ 00023 կամ նույնիսկ 000000023, բայց այդպես երբեք չեն անում: Հաճելի է գրել միայն առաջին իմաստալից նիշը, իսկ համրիչի վրա առաջին իմաստալից նիշից վերև բոլոր շարքերը հավասարեցվում են զրոյի):

Հենց զրո թվանշանի գյուտը, այսպես կոչված, արաբական թվանշանները հարմար և գործնական դարձրեց: Այդ գյուտը իսկական հեղափոխություն դարձավ: (Տարօրինակ է, որ «զրոյի», այսինքն` «ոչնչի» հայտնագործումը մարդկության հետագա զարգացման համար այդքան կարևոր դարձավ: Բայց ավելի տարօրինակ է, որ հին դարերի շատ հայտնի մաթեմատիկոսներ չէին էլ մտածել այդ «ոչնչի» մասին):

Հաշիվների փոխանցումը թղթին

Երբ հաշվում ենք` օգտագործելով արաբական թվերը, առաջինը, ինչ պետք է անենք, զրոյից մինչև ինը թվերի գումարները հիշելն է: Ինչպե՞ս ենք հաշվել սովորում: Սկզբում հիշում ենք, որ 1+1=2, 2+3=5, 4+5=9, 6+7=13 և այլն: Շատ կարևոր է յուրացնել, որ 0+0=0:

Երբ հաշվում ենք համրիչներով, ոչինչ հիշելու կարիք չկա: Անհրաժեշտ է միայն մեկից մինչև տասը հաշվել սովորել: Այս փուլում թղթի վրա գրած թվերի օգնությամբ հաշվարկների առավելությունը դեռևս նկատելի չէ: Թվում է, թե համրիչներն ավելի հարմար են:

Իսկ հիմա փորձենք երկու մեծ թվեր գումարել, օրինակ 5894 և 2578. Այն, ինչ անհրաժեշտ է՝ տասի սահմաններում թվերը գումարել կարողանալն է: Սկզբում թվերը տրոհենք միավորների, տասնյակների, հարյուրյակների և հազարյակների, այսինքն՝ կարգերի: 5000 և    800 և     90 և 4 գումարած 2000 և 500 և 70 և 8` 7000 և 1300 և 160 և 12: Այժմ տրոհենք 1300 թիվը` 1000 և 300, 160–ը՝ 100 և 60, իսկ 12-ը՝ 10 և 2. Հետո պետք է միայն հազարները հազարներին ավելացնել, հարյուրները՝ հարյուրներին, տասնյակները՝ տասնյակներին: Արդյունքում կստանանք` 8000 և 400 և 70 և 2, այսինքն` 8472.

Պարզեցված տեսքով գործողությունը կարելի է ներկայացնել այսպես. 

Պարզեցումն այն է, որ չենք գրում «զրոները» և «միավորներ» ենք փոխանցում հաջորդ կարգ, այսինքն` տասնյակները տեղափոխում ենք տասնյակների շարք և այլն:

Հանումը գումարման հակառակ գործողությունն է: Ենթադրենք, որ պետք է 531-ից 298 հանել: Այս դեպքում նույնպես թվերը ներկայացնում ենք կարգային գումարելիների տեսքով` 500 և 30 և 1 հանած 200 և 90 և 8:

Սկզբում կարող է թվալ, որ պետք է 1-ից 8 հանենք, և 30-ից՝ 90. Բայց այդպես չէ, մենք կարող ենք մեկ տասնյակ և մեկ հարյուրյակ պարտք վերցնենք հաջորդ կարգերից: Աղյուսյակը նոր տեսքով գրենք. 400 և 120 և 11 հանած 200 և 90 և 8` 200 և 30 և 3:

Այսպիսով, պատասխանը՝ 233:

Երբ կատարում ենք սյունյակներով հանում, հենց այս սկզբունքին ենք հետևում, չնայած գրառման ձևն ավելի պարզեցված է լինում:

Համրիչով հաշվելուն սովոր մարդը այս գործողությունն ավելի արագ կկատարի, քան այս երկու թվերի տարբերությունը հաշվող միջին սովորողը` թղթի վրա: Բայց համրիչը, ամեն ինչից բացի, մեխանիկական հմտությունների զարգացում է պահանջում:

Միևնույն ժամանակ, երբ սյունյակով ենք հաշվում, գրանցում ենք բոլոր քայլերը, այս դեպքում հեշտ է ստուգում կատարելը: Հաշվիչ օգտագործելիս դա չի կարելի անել: Սյունյակներով հաշվելու մեթոդն այնքան արդյունավետ է հաշվիչներով հաշվելուց, որքան թվերի հաշվիչներով ցուցադրումը՝ մատներով ցույց տալուց:

Հատում ենք զրոյի սահմանը

Թվաբանություն սովորող յուրաքանչյուր առաջին դասարանցի գիտի, որ կարելի է ցանկացած երկու թիվ իրար գումարել: Գիտի նաև, որ այդ կանոնը հանմանը չի վերաբերում: Կարելի է 7-ից 5 հանել և ստանալ 2: Կարելի է 7-ից 7 հանել և 0 ստանալ: Իսկ կարելի՞ է 7-ից 8 հանե՞լ: Հին Հունաստանում այդ հարցին բացասական էին պատասխանում: Ինչպե՞ս կարելի է գործողություն կատարել, որի արդյունքը ոչնչից փոքր լինի: Ախր «ոչինչ»-ը ծայրագույն սահմանն է, որից այն կողմ գնալու տեղ չկա:

Այս տեսակետն իշխում էր մինչև 1500-ական թվականները: Իսկ մեր օրերում միանգամայն ակնհայտ է թվում, որ կարող են գոյություն ունենալ «ոչնչից», այսինքն՝ զրոյից, փոքր թվեր: Ենթադրենք, թե յոթ դոլար ունես, իսկ ընկերդ հանկարծ մոտենում և հիշեցնում է, որ ութ դոլար պարտք ունես: Ազնիվ մարդ լինելով, դու իսկույն վերադարձնում ես յոթ դոլարը և ասում, որ մնացած մեկ դոլարը կվերադարձնես՝ հենց որ գումար ունենաս:

Այժմ «ոչնչից» քիչ ունես. դրամ չունես, և հակառակը, դեռ մեկ դոլար էլ պարտք ես: Այլ կերպ ասած, եթե յոթից հանենք ութ, կստանանք զրոյից մեկով քիչ թիվ: Ի՞նչն է այստեղ դժվար կամ անհասկանալի:

Պատկերացնենք, պատրաստվում եք քաղաք գնալ, որը ձեր գտնվելու վայրից յոթ կիլոմետր հարավ է: Եվ այսպես, դուք գնում եք հարավ: Անցնում եք մեկ կիլոմետր, և ձեզ մնում է վեց կիլոմետր անցնելու, անցնում եք երկու կիլոմետր, մնում է ևս հինգը: Անցնում եք յոթ կիլոմետր, և ահա տեղում եք: Մինչև քաղաք մնաց անցնելու զրո կիլոմետր:

Բայց դուք այնքան ցրված եք (կամ այնքան համառ), որ շարունակում եք շարժվել ևս մեկ կիլոմետր դեպի հարավ: Եվ այսպես, անցաք ութ կիլոմետր և հայտնվեցիք քաղաքից մեկ կիլոմետր հարավ: Մինչև քաղաք յոթ կիլոմետր էր, իսկ դուք անցաք ութը: Այսինքն՝ դուք ստանում եք զրոյից փոքր թիվ: Իհարկե դուք կարող եք ասել, որ հեռավորությունը նորից սկսեց մեծանալ: Բայց չէ՞ որ հիմա շարժվում եք հակառակ ուղղությամբ: Մի՞թե դա նույնն է:

Իրավիճակը հստակեցնելու համար նկարենք ուղղաձիգ գիծ և նրա վրա կետով նշենք քաղաքի տեղը: Այդ կետը կհամարենք ելման կետը կամ զրոն: Այժմ ուղղի վրա նշենք մի քանի հավասար հատվածներ՝ զրոյական կետից վերև և ներքև: Թող յուրաքանչյուր հատված համապատասխանի մեկ կիլոմետրի: Հաշվարկման կետից վերև ընկած թվերը (այսինքն` քաղաքից հյուսիս) կանվանենք սովորական (կամ դրական) իսկ դեպի ներքև՝ (այսինքն` քաղաքից հարավ) զրոյից փոքր կամ բացասական թվեր:

Հիմա դրականը թիվը բացասական թվից տարբերելու համար մեզ հատուկ նշան է անհրաժեշտ: Սովորաբար դրա համար օգտագործում են այն մեթոդի վրա հիմնված նշանակումների համակարգը, ըստ որի հնարավոր է այդ թիվն ստանալ: Ցանկացած դրական թիվ ստանում ենք ուրիշ դրական թվեր գումարելով: Դրական թվի խորհրդանիշ է հանդիսանում «+» նշանը, դրա համար էլ դրական թվերը նշանակում ենք +1, +2, +3 և այլն: Հենց «դրական թիվ» անվանումն ասում է այն մասին, որ այդ թիվը իրականում գոյություն ունի:

Բացասական թվերը ստանում ենք հանման արդյունքում, ասենք, (2 - 3) հանման դեպքում ստանում ենք զրոյից մեկ միավոր փոքր թիվ: Դա նշանակում են -1: Այսպիսով, բացասական թվերը նշանակում են -1, -2, -3 և այլն[2]:

Պատահական չէ, որ զրոյից փոքր թվերը ստացել են բացասական անվանումը: Նույնիսկ, երբ մաթեմատիկոսները յուրացրել էին զրոյից փոքր թվերի հետ գործողությունները, անհրաժեշտ էր շեշտել, որ այդ թվերն իրականում գոյություն չունեն:

Ուշադրություն դարձրեք, որ զրոն ոչ դրական թիվ է, ոչ էլ բացասական: Այժմ ունենք նշագիծ ուղղաձիգ ուղիղ, այսինքն` սանդղակ, և կարող ենք այն օգտագործել գումարման և հանման գործողությունների համար: Քանի որ դրական թվերը մեծանում են սանդղակով դեպի վեր շարժվելիս, իսկ դրական թվերի գումարման գործողությունները հանգեցնում են թվերի մեծացմանը, կարող ենք համարել, որ գումարումը սանդղակով դեպի վեր շարժումն է:

Հանումը գումարման հակառակ գործողությունն է, դրա համար էլ հանումը սանդղակով դեպի վար շարժումն է:

Ենթադրենք, թե պետք է +2-ին գումարենք +5: Այս արտահայտությունը կարելի է գրառել հետևյալ ձևով` (+2)+(+5): Փակագծերն օգտագործեցինք գումարման գործողության նշանը դրական թվերի նշանից տարբերելու համար: Բայց քանի որ մենք վարժվել ենք, որ սովորաբար գործ ունենք դրական թվերի հետ, հաճախ նրանցից առաջ «+» նշանն ուղղակի չենք գրում: Այդ դեպքում ստանում ենք՝ 2+5: Անհրաժեշտ է «+» նշանը դրական թվի առջև դնել միայն այն դեպքերում, երբ հատուկ ուշադրություն է հրավիրվում թվի նշանին:

Այժմ մեր սանդղակի վրա երկու հատված բարձրանանք դեպի վեր: Դա 2 թիվն է: Ավելացնենք ևս 5 հատված և կանգ առնենք 7-ի վրա, այսինքն` 2+5=7: Կարող ենք սկսել 5-ից և բարձրանալ երկու հատված: Էլի 7 կստանանք: Այստեղ ձեր ուշադրությունը նորից եմ հրավիրում այն փաստին, որ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում:

Այժմ հանումով զբաղվենք: Ենթադրեն, պետք է 5-ից 2 հանենք: Սանդղակի 5 կետից երկու հատված շարժվում ենք դեպի ներքև և հասնում ենք 3 կետին: Այսպիսով, ստանում ենք՝ 5-2=3:

Հիմա պարզենք, թե ինչպես վարվենք բացասական թվերի հետ: Կարո՞ղ ենք նրանց հետ գործողություններ կատարել, ինչպես դրական թվերի հետ: Եթե այո, ապա նրանք շատ օգտակար կլինեն, չնայած որ «իրական» թվեր չեն: Եվ իսկապես, բացասական թվերը լայն կիրառություն գտան ոչ միայն գիտության մեջ և ինժեներական գործում, այլև առօրյա գործունեության մեջ: Դրանք գործածվում են, օրինակ, հաշվապահության մեջ, ուր մուտքերն ու եկամուտները նշանակում են դրական թվերով, իսկ ծախսերը՝ բացասականներով:

 

Բացասական թվերով գործողություններ ենք կատարում

Սկսենք հասարակ օրինակից: Պարզենք, թե ինչի է հավասար 2–5 արտահայտությունը: +2 կետից հինգ հատված իջնենք, երկուսը` մինչև զրոն և երեքը՝ զրոյից ներքև: Կկանգնենք -3 կետի վրա: Այսինքն` 2-5=-3: Իսկ հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ 2-5 ամենևին հավասար չէ 5-2: Եթե թվերի գումարման դեպքում նրանց դիրքը նշանակություն չունի, հանման դեպքում լրիվ ուրիշ է: Թվերի դասավորությունը նշանակություն ունի:

Այժմ դիտարկենք սանդղակի բացասական մասը: Ենթադրեք, որ անհրաժեշտ է -2-ին ավելացնել +5: Այս պահից սկսած` մինչև այս գլխի վերջը դրական թվերի առջև կդնենք  «+» նշանը և կվերցնենք փակագծերի մեջ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական թվերը, որպեսզի չշփոթենք գումարման և հանման գործողությունների նշանների հետ): Այժմ մեր խնդիրը կարելի է գրել այսպես՝ (-2)+(+5): Որպեսզի այն լուծենք, պետք է -2 կետից բարձրանանք հինգ հատված և կհասնենք +3 կետին: Այս խնդրի մեջ կա՞ արդյոք գործնական իմաստ: Իհարկե կա: Պատկերացրեք, որ 2 դոլար պարտք ունեք, իսկ աշխատել եք 5-ը: Այսպիսով, երբ դուք ձեր պարտքը վերադարձնեք, ձեզ մոտ 3 դոլար կմնա: Կարելի է այդպես շարժվել դեպի ներքև սանդղակի բացասական մասով: Պատկերացրեք, թե պետք է -2-ից 5 հանենք, կամ (-2)-(+5): Սանդղակի -2 կետից իջնում ենք ներքև հինգ հատված և հասնում -7 կետին: Ինչպիսի՞ գործնական իմաստ կա այս խնդրում: Ենթադրենք, որ 2 դոլար պարտք ունեք և ստիպված եք ևս 5դոլար պարտք անել: Այժմ ձեր պարտքը 7 դոլար կլինի:

Տեսնում ենք, որ բացասական թվերով էլ կարելի է գումարման և հանման գործողություններ կատարել, ինչպես դրական թվերով:

Իհարկե, դեռ ոչ բոլոր գործողություններն ենք յուրացրել: Բացասական թվերին գումարում և նրանցից հանում էինք միայն դրական թվեր: Իսկ ինչպե՞ս վարվենք, երբ պետք է բացասական թվերը գումարել կամ բացասական թվից հանել բացասական թիվ: Գործնականում դա նման է պարտքերի գործողություններին: Պատկերացրեք, որ ձեր պարտքից 5 դոլար դուրս են գրել, դա նույնն է, եթե դուք 5 դոլար ստանայիք: Մյուս կողմից` եթե ես ինչ-որ ձևով ստիպեի ձեզ հանձն առնել ուրիշի 5 դոլար պարտքը, դա նույնն է, թե ձեզանից վերցնեի այդ 5 դոլարը: Այսինքն -5 հանելը նույնն է, ինչ ավելացնել +5. Իսկ ավելացնել -5 նույնն է, ինչ հանել +5:

Սա մեզ թույլ է տալիս ազատվել հանում գործողությունից: Իսկապես, «5-2»-ը նույնն է, ինչ (+5)-(+2), կամ էլ մեր կանոնի համաձայն (+5)+(-2): Ե´վ այս, և´ մյուս դեպքում նույն արդյունքն ենք ստանում: +5 կետից պետք է ցած իջնենք երկու հատված և կստանանք +3: Իսկ 5-2 դեպքը ակնհայտ է, քանի որ հանումը դեպի ներքև շարժումն է:

 (+5)+(-2) դեպքում դա պակաս ակնհայտ է: Թիվ ենք ավելացնում, դա նշանակում է շարժում դեպի վերև,բայց բացասական թիվ ենք ավելացնում, այսինքն` լրիվ հակառակ գործողություն է, և այդ երկու փաստերը համադրելով` նշանակում է, որ պետք է շարժվենք ոչ թե սանդղակով վերև, այլ հակառակ ուղղությամբ, այսինքն` վար: Այսպիսով նորից +3 կստանանք:

Ըստ էության, ինչո՞ւ է պետք հանումը գումարումով փոխարինել: Ինչո՞ւ «հակառակ իմաստով» վերև շարժվել: Ավելի հեշտ չէ՞ արդյոք ուղղակի ներքև շարժվելը: Պատճառն այն է, որ գումարման ժամանակ գումարելիների կարգը նշանակություն չունի, մինչդեռ հանման դեպքում շատ կարևոր է:

Արդեն պարզել էինք, որ (+5)-(+2)-ը նույնը չէ, ինչ (+2)-(+5): Առաջին դեպքում պատասխանը +3 է, իսկ երկրորդում՝ -3. Մյուս կողմից և´ (-2)+(+5)-ը, և´ (+5)+(-2)-ը արդյունքում +3 են տալիս: Այսպիսով, հանման գործողությունից հրաժարվելով և անցնելով գումարմանը, կարող ենք գումարելիների դասավորության պատահական սխալներից խուսափել: Նման ձևով կարելի է գործել բացասական թվի հանման դեպքում՝ (+5)-(-2)-ը նույնն է, ինչ (+5)+(+2). Երկու դեպքում էլ արդյունքում +7 ենք ստանում: Սկսում ենք +5 կետից և շարժվում «ներքևին հակառակ ուղղությամբ»,այսինքն` վերև: Հենց այդպես էլ վարվեցինք, երբ լուծում էինք (+5)+(+2) արտահայտությունը:

Հանումը գումարումով փոխարինելը սովորողներն ակտիվորեն օգտագործում են, երբ սկսում են հանրահաշիվ ուսումնասիրել, դրա համար էլ այս գործողությունն անվանում են «հանրահաշվական գումարում»: Իրականում դա այնքան էլ արդար չէ, քանի որ այդպիսի գործողությունն ակնհայտորեն թվաբանական է, ոչ թե հանրահաշվական: 

Շարունակությունը

Թարգմանություն ռուսերենից


[1] Հայերեն 28-ից 36-րդ տառերը (Ռ-Ք) նշում են հազարից մինչև ինը հազարը:
[2] (+) նշանը դրական թվերի առջևում հայտնվել է մոտ 1500-ական թվերին: Այն ժամանակներում գումարման գործողությունը նշանակում էին & նշանով, օրինակ «2 գումարած 3»-ը գրվում էր «2&3»:

 

Համար: 

Կարծիք

Հոդվածը հետաքրքիր էր ու գործնական: Մի շնչով կարողացա ընթերցել երկու գլուխներն էլ: Հեղինակը շատ մատչելի ու մանրամասն ներկայացնում էր թվերի զարգացման պատմությունը: Ինձ հետաքրքրեց բացասական թվերի հետ գործողություններ կատարելու մասին հեղինակի մոտեցումը, որը կրտսեր դպրոցում (1-3-րդ դասարաններում) կարելի է փորձարկել: Որպես դասվար խուսափել, վախեցել եմ սովորողների հետ 0-ի սահմանը հատել ու հաշվել «ներքև»: «Վերև» հաշվելուց ու առաջ անցնելուց չեմ խուսափել. հաշվել ենք առաջ ու առաջ անցել:

Անահիտի հետ համաձայն եմ, ես նույնպես 0-ի սահմանը չեմ հատել և հաշվել ներքև: Նույնիսկ չեմ պատկերացրել, որ դա հնարավոր է 1-3րդ դասարաններում: Կարծում եմ, որ այս երկու հոդվածներն շատ տեղին էին և օգտակար:

Շնորհակալություն,հոդվածի ընթերցումը շատ արդյունավետ էր:

Ինձ համար հետաքրքիր էր: 2-րդ դասարանում, սովորողները տրամաբանորեն կարողանում են հաշվել բացասական թվերով:
Շնորհակալ եմ,Մանուշակ ջան:

Ենթադրում եմ, որ սա ընդամենը աշխատության սկիզբն է, և ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է:

Երկու գլուխներն էլ կարդացի, շատ հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես են մարդիկ բացահայտել թվերը, ինչպես են հաշվել, իհարկե, հիմա էլ սովորողները սկսում են հաշվել մատներով: Մատիկներն ավելի տեսանելի են, շոշոփելի:
Կարելի է 0-ի սահմանը հատել և հաշվել ներքև` տեղեկացնելու համար, որ գոյություն ունեն նաև բացասական թվեր: Ամեն դեպքում բացասական թվերի հետ գործողություններ կատարել պետք չէ (1-3-րդ դասարաններում):
Շնորհակալություն:

Մեծ հետաքրքրությամբ կարդացի և՛ առաջին, և՛ երկրորդ գլուխները: Շատ հետաքրքիր էր առաջին գլխի պատմական ակնարկը:
Հանաձայն եմ գործընկերներիս հետ, իսկ ինչո՞ւ չփորձել հատել զրոյից ներքև թվերի շարքը: Սովորողների համար անսովոր, հետաքրքիր, զվարճալի կլինի։

Շնորհակալություն՝ երկու հոդվածներն էլ սիրով ընթերցեցի, ինձ համար հետաքրքիր ձևակերպումներ գտա: Թվի նշանակումը մատներով գլուխը կուզենայի առանձնացնել, սովորողների հետ այս մասով անելիքներ ունենք: Չնայած որպես չափման միավորներ արդեն օգտագործել ենք ոտնաչափն ու ափի չափման միավորները:

Հաճույքով կարդացի երկու գլուխներն էլ, շատ հետաքրքիր էր և օգտակար: Կարդացի նաև կարծիքները: Հոդվածների ընթերցումը տեղին էր և արդյունավետ : Շնորհակալություն:

Հետաքրքիր, արդյունավետ, մի քիչ էլ ծիծաղ առաջացնող հոդվածը էր, հաճույքով ընթերցեցի: Փորձեմ առօրյայում կիրառել: Շնորհակալություն, սիրելի Մանուշակ Աբրահամյան:

Երկու գլուխներն էլ կարդացի, շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ թարգմանություն էր: Հետաքրիր էին ներկայացված մաթեմատիկայի զարգացման պատմությունն ու թվերի առաջացման գաղափարը: Նախակրթարանում օգտագործվող թվերը հիմնականում զրոյի սահմանը չեն էլ հատում, քանի որ այս տարիքում հաշիվը, թիվը ավելի շատ համրանք է քան մաթեմատիկական որևէ գործողություն կատարել: Այստեղ օգնում են իհարկե նաև պատկերները, երբ երեխաները բնազդաբար համեմատում են առարկան ու քանակը, որտեղ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ նրանք իմանան կամ էլ ճանաչեն թվերը՝ հաշվում են մարմնի մասերը՝ քանի քիթ ունեն, քանի բերան, քանի մատ, քանի ականջ..... պատկերը, ափսեները, մատները, խաղալիքները և այն ամենը ինչով շրջապատված են, դա երեխայի մոտ առաջ է բերում նախնական մաթեմատիկական գիտելիքներ ու հարթակ է ստեղծում մաթեմատիկական հետագա
գիտելիքների յուրացման ու տրամաբանության ձեռքբերման համար:

Հետաքրքիր էր, շնորհակալություն Մանուշակ Աբրահամյանին, կարդացի երկու գլուխներն էլ: Կարծում եմ, կստացվի 5 տարեկանների հետ ձեռքի երկու շարժումով 20-ի սահմանում խաղալ թվերի հետ:

Հետաքրքիր ու արդյունավետ հոդված էր: Երկու գլուխներում էլ հետաքրքիր ու մի քիչ էլ անսովոր ձևով էին ներկայացված մաթեմատիկական համրանքի տարբեր կողմերը: Կարծում եմ հեղինակի գրածից կարելի է հետևություն անել այն, որ մաթեմատիկան իր զարգացման պատմության ընթացքում բավականին հղկվել ու էլ ավելի պարզ ու հասկանալի է դարձել համրանքների առումով:
Կառանձնացնեմ մատներով համրանքը, որն արդյունավետ ու երևի թե այն միակ միջոցն է, որով երեխաները կարողանում են ազատ տիրապետել մաթեմատիկական համրանքին: Չնայած այն կարծիքն ունեմ, որ մատներով համրանքը պետք է օգտագործել հենց ամենասկզբնական փուլում, այսինքն մինչև վեց կամ յոթ տարեկանը, դրանից հետ դա պետք է դիտել որպես համրանքի տեսանելի ու վարժեցնող մաս, որից հետո պետք է անցում կատարել բանավոր համրանքին, որպեսզի օգտագործվեն նաև մտքի ճկունությունն ու արագությունը՝ հակառակ դեպքում հակառակը տեղի կունենա՝ կառաջանա կախվածություն տեսանելի ու շոշափելի համրանքի հետ, որն իրականում այդքան էլ արդյունավետ չէ, հատկապես մեծ թվերի հետ աշխատելիս:
Համրանքի դեպքում երկու, երեք տարեկան երեխան հաշվում է և նույնիսկ չի էլ անդրադառնում դրա քանակական մասին, նա միայն կարողանում է հաշվել՝ մեկ, երկու, երեք, չորս... շատ դեպքերում նույնիսկ ոչ հաջորդաբար հաշվարկ է կատարում, անվանելով միայն իր իմացած ու մտապահած թվերը: Իսկ ահա չորս, հինգ տարեկան երեխան ոչ միայն կարողանում է հաշվել, այլև համեմատում է թիվն ու պատկերը՝ դրանք կլինեն իր մատները, մարմնի տարբեր մասերը, ընկերները կամ էլ իրեն շրջապատող առարկաները:

Ե՛վ առաջին, և՛ երկրորդ գլուխներն էլ շատ հետաքրքիր էին: Կարծում եմ արդյունավետ կլինի ծնողներին ևս առաջարկել կարադալ: Շնորհակալություն:

Ինձ համար հետաքրքիր էր կարդալ երկու գլուխներն էլ, քանի որ շատ հետաքրիր էին։ Շնորհակալ եմ թարգմանչին և սպասում եմ շարունակությանը։

Կարծիք ավելացնել

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Խնդրում եմ մուտքագրել պատկերված տեքստը
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
  • Deutsch
  • 日本語
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский