Պարտադիր հանրակրթություն. երկու տեսանկյուն

Դասարանային դասի երկդասյա կառուցվածքը (առաջին դասին` թեմայի բացատրություն, սովորողների առաջադրած հարցերի պարզաբանում և դասարանական առաջադրանքների կատարման մեկնարկ, երկրորդ դասին` դասարանական առաջադրանքների կատարման ավարտ և թվանշանային գնահատում 6 բալանոց համակարգով), տնային առաջադրանքների կատարման մեկամսյա ժամկետը, նախագծային և հետազոտական գործունեության կարևորումը գնահատման համակարգում այսօր սովորողների համար դարձել են սովորական, և շատերին թվում է, թե միշտ այդպես է եղել:

Այս նախաբանն ընթերցողը կենթադրի, թե շարունակությունը պարտադիր հանրակրթությանը նոր մոտեցման ներդրման ոդիսականի նկարագրությունը կլինի: Սակայն ինչպես ասել է Անանուն Իմաստասերը. «Երբ հաղթահարում ես ապառաժները, կարևորը ոչ թե նրանց, այլ կամքիդ ու ոտքերիդ ամրությունն է»: Այսօր մենք կարևորում ենք կիրառվող համակարգի դրական և բացասական կողմերի վերհանումն ուսումնական գործընթացի երկու կողմերի` ուսուցչի և աշակերտի, տեսանկյունից:

Ուսուցչի տեսանկյուն

Դրական կողմեր

 1. Սովորողի մոտ ուսումնական պայմանական ռեֆլեքսի ձևավորումը շաբաթվա նույն օրը, նույն ժամին նոր թեմայի հաղորդման և առաջադրանքների կատարման ճանապարհով:
 2. Դասարանական և տնային առաջադրանքների հստակ մակարդակային տարաբաժանումը:
 3. Դասարանական առաջադրանքների կատարման գործընթացում դասարանի ողջ համակազմի մասնակցությունը:
 4. Գնահատման համակարգի պարզությունը, «բավարար»-ի ցածր, հեշտ հաղթահարելի և «գերազանց»-ի բարձր, դժվար հաղթահարելի շեմերը:
 5. Սովորողի` նյութի ծավալի և մակարդակի ընտրության իրավունքի գործնական կիրառման հնարավորությունը:
 6. Ստեղծական-հետազոտական ներուժի բացահայտման հնարավորությունը:

Բացասական կողմեր

 1. Բանավոր և գրավոր խոսքի օգտագործման համամասնության խախտում:
 2. Խմբային աշխատանքի ժամանակ կեղծիքի հնարավորություն:
 3. Բացակա և ներկա սովորողների հնարավորությունների տարբերություն:
 4. Նոր թեմայի բացատրության մակարդակի խոցելիություն սովորողների մտային կարողությունների տարբեր մակարդակների պատճառով:

Աշակերտի տեսանկյուն

Արեգ Գալոյան, 9-րդ դասարան

Դրական կողմեր

 1. Սովորողները, որոնք չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում շատ խորացված սովորել տվյալ առարկան, ստանում են գիտելիքի գոնե մինիմալը:
 2. Սովորողները սովորում են կատարել ճիշտ խմբային և անհատական աշխատանք:
 3. Սովորողները սկսում են ճիշտ կիրառել համացանցը:
 4. Սովորողները սովորում են արագ գտնել պետքական ինֆորմացիան:

Բացասական կողմ

Ենթագիտակցորեն սովորողի մոտ դասարանական աշխատանքը տպավորվում է որպես ավելի հեշտ տարբերակ, ինչը կարող է հանգեցնել տնային աշխատանքները կատարելուն:

Հուրի Իսկանյան, 9-րդ դասարան

Դրական կողմեր

 1. Բացատրությանն անմիջապես հաջորդող դասարանական աշխատանքը:
 2. Տնային աշխատանքների կատարման ժամետը:
 3. Տնային աշխատանքների տարբերակների ընտրության հնարավորությունը:

Բացասական կողմ

 1. Բարդ թեմաների բացատրության մեկ դասաժամ տևողությունը, որը զգալիորեն նվազենում է դասարանական առաջադրանքներին լիարժեք պատախանելու հնարավորությունը:

Ալբերտ Ղազարյան, 8-րդ դասարան

Դրական կողմեր  

 1. Ամսվա վերջում տնային առաջադրանքների գնահատումը, որը հնարավորություն է տալիս ամսվա ընթացքում ուղղել թույլ տրված սխալները:
 2. Դասի բացատրությանը զգալի ժամանակ դրամադրելը:

Բացասական կողմեր

 1. Դասարանական առաջադրանքների կատարման համար երբեմն չի հերիքում ժամանակը:
 2. Դասի ընթացքում պատմական ֆիլմեր կամ այլ ուսումնական նյութեր չեն ցուցադրվում:

Հարություն Ղազարյան, 8-րդ դասարան

Դրական կողմեր

 1. Թույլ սովորող աշակերտները մի քանի անգամ ավելի լավ են հասկանում շարադրվող նյութը, քանի որ 45 րոպեն բավարարում է դասին մոտենալ ըստ խորացվածության և բարդության տարբեր մակարդակների:
 2. Հնարավորություն կա առանձին-առանձին` անհատապես, պատասխանելու աշակերտների բոլոր հարցերին:
 3. Աշակերտներին հնարավորություն է ընձեռվում տանը մշակելու, համառոտագրելու և սովորելու այն դասը, որը նրանք պետք է պատմեն հաջորդ դասին:

Բացասական կողմ

 1. Եթե աշակերտը բացակայում է առաջին դասին, ապա բաց է թողնում թեմայի բացատրությունը` ուսուցչի կողմից (նույն թերությունը կար նաև դասավանդման նախորդ տարբերակում):

Սամվել Բալախչյան, 7-րդ դասարան

Դրական կողմեր

 1. Սովորում ենք ինքներս գտնել տեղեկություն:
 2. Առաջին դասի ընթացքում թույլտվություն ունենք գրելու դասարանական աշխատանքը:
 3. Կարող ենք բոլոր հարցերին պատասխանել բանավոր:
 4. Ուսուցչի բացատրությունները հետաքրքիր են:
 5. Իրավունք ունենք երաժշտություն լսելու:

Բացասական կողմեր

 1. Իրավունք չունենք աշխատել զույգերով:
 2. Տեղեկության համար պետք է համացանց:

Եզրակացություն

Դասի կազմակերպման քննարկված տարբերակը բացասական կողմերի վերացմանը միտված քայլերի դեպքում հնարավոր է կիրառել հասարակագիտալկան առարկաների դասավանդման ժամանակ բոլոր, հատկապես` 7-8-րդ, 10-11-րդ դասարաններում:

Համար: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский