Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ

pdf

Բովանդակություն

 • Ինչո՞վ են զբաղվում նախակրթարանում
 • Աշխատանքի կազմակերպման հմտություն։ Աշխատանք նախագծով
 • Զրույց 2-4 տարեկանների հետ 2-4 տարեկանների բարեկամների համար
 • 2005թ. «Նախակրթարանի ուսումնադաստիարակչական ծրագրերի մշակում և փորձարկում» հանրապետական ծրագիրը, նրա «Հանրակրթական դպրոցում նախապատրաստական ուսուցում» բաղկացուցիչը
 • Սովորողների գործունեության կազմակերպման սկզբունքները
 • Փոքր զրույցներ մեծ Մարդու մասին
 • Մեծ խաղ. խոսքը՝ խաղալիք
 • Սա մեծ խաղի մի մասն է...
 • Մարզական նախակրթարան
 • Ո՞ր դասացուցակում կամ մեթոդական ձեռնարկում կտեղավորվի մանկան իրական կյանքը
 • «Շրխկան» համույթ-լաբորատորիա
 • Համույթը ինքնադրսևորման, ինքնաբացահայտման ձև թե՞ տարածք
 • «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կազմակերպումը
 • Տառաճանաչություն. ոչ թե նպատակ, այլ ընդամենը մի միջոց
 • Լիքը ուրախ այբբենարան
 • Տառուսուցում. ոչ թե նպատակ, այլ միջոցներից մեկը
 • Մարիա Մոնտեսորի «Երեխայի տունը» (թարգմանություն ռուսերենից)
Համար: 
Բաժին: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский