Ներառական կրթություն

Կանադական փորձից

Ներառական կրթությունն ուղղված է գտնելու այն ճանապարհները, որոնց միջոցով մեր դպրոցները, ուսումնական պարապմունքները, ծրագրերը և դասընթացները կլինեն այնպիսին, որ բոլոր երեխաները կկարողանան մասնակցել կրթական գործընթացին:

Ներառումը ենթադրում է նաև դասավանդման տարբեր մեթոդներ, որոնց միջոցով բոլոր երեխաները ակտիվորեն կներգրավվեն դասապրոցեսում: Ներառականությունը զարգացնում է բարեկամական զգացողություն, ստեղծում է առողջ փոխհարաբերություններ և փոխադարձ հարգանք սովորողների, սովորողների ու ուսուցիչների միջև:

Դպրոցում ներառականությունը միայն առանձին սովորողների համար չէ: Ներառականությունը հասկացություն չէ, որը վերաբերում է միայն կոնկրետ երեխայի: Բոլոր երեխաները պետք է հաճախեն միևնույն սովորական պարապմունքներին: Ներառական կրթությունը մի մեթոդ է, որը մեզ ստիպում է լինել ավելի ստեղծական, և մեր դպրոցների միջավայրը դարձնել այնպիսին, որ մատչելի լինի բոլոր սովորողների համար: Ստեղծականություն ասելով՝ հասկանում ենք այն, որ դասավանդողն այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ է կիրառում, որ դասընթացին մասնակցում են բորոր սովորողները:

Ներառական կրթությունն արժևորվում է նրանով, որ արտացոլում է այն ակնկալիքները, որ բոլոր երեխաներն արժանի են ամբողջ կյանքում ընդունվելու հենց այնպիսին, ինչպիսին կան:

Համոզմունքներ եւ սկզբունքներ.

 • բոլոր երեխաները կարող են սովորել.
 • բոլոր երեխաները հաճախում են այն դասարան, որտեղ սովորում են իրենց տարեկիցները.
 • բոլոր երեխաները ստանում են անհատական կրթական ծրագիր.
 • բոլոր երեխաները ստանում են իրենց կարիքներին համապատասխան կրթական ծրագիր.
 • բոլոր երեխաները մասնակցում են ուսումնական ծրագրին, զուգահեռաբար մասնակցում են արտադասարանական գործունեությունների և ունեն համապատասխան զբաղվածություն.
 • բոլոր երեխաներն են օգտվում համագործակցությունից՝ ընտանիքների, դպրոցների միջև և համայնքում:

Ներառական կրթության հիմնական առանձնահատկությունները

Ընդհանուր առմամբ, ներառական կրթությունը կարող ենք հաջողված համարել, եթե հետևում ենք հետևյալ կարևոր հատկանիշներին և գործելակերպին։

 • Բոլոր երեխաներին անվերապահորեն պետք է ընդունել սովորական դասարաններում և ներառել դպրոցական կյանքում։
 • Աջակցություն պետք է ցույց տալ այնքան, որքան անհրաժեշտ է երեխաներին, ուսուցիչներին, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպմանը, որպեսզի բոլոր երեխաները կարողանան լիովին մասնակցել դպրոցական կյանքին և դասապրոցեսին։
 • Ավելի շատ կարևոր է, թե ինչ կարող են անել սովորողները, քան այն, ինչ չեն կարող անել։
 • Ուսուցիչներն ու ծնողները մեծ ակնկալիքներ ունեն բոլոր երեխաներից։
 • Կրթական արդյունքները պետք է դիտարկել ըստ յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների, քանի որ միևնույն դասարանում սովորողները կարող են ունենալ տարբեր խնդիրներ և արդյունքներ:
 • Դպրոցները և դասընթացները պետք է այնպես կազմակերպել, որ օգնեն երեխաներին սովորել և բացահայտել իրենց ամենամեծ ներուժը:
 • Տնօրենի և ղեկավար կազմի ներգրավվածությունը ևս մեծ նշանակություն ունի:
 • Ունենալ այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք կտիրապետեն այնպիսի կրթական մեթոդների, որոնք հնարավորություն կտան տարբեր կարողություններով երեխաներին միասին սովորել այնպես, որ նրանցից ոչ մեկը չտուժի:
 • Տնօրենները, ուսուցիչները, ծնողները և այլ շահագրգիռ մարդիկ միայն միասին աշխատելով կարող են ապահովել արդյունավետ միջոցներ՝ ներառական միջավայրում որակյալ կրթություն ապահովելու համար:

Ներառական կրթության առավելությունները

 • Բոլոր երեխաները կարող են դառնալ իրենց համայնքի մի մասնիկը և ունենալ պատկանելության զգացում: Նրանք կարող են ավելի լավ պատրաստվել համայնքում ապրելու՝ սկզբում որպես երեխա, ապա որպես չափահաս:
 • Այն առաջարկում է ավելի լավ ուսուցման հնարավորություններ: Տարբեր ունակություններ ունեցող երեխաները հաճախ ավելի լավ են մոտիվացվում, երբ նրանք սովորում են այլ երեխաների հետ:
 • Բոլոր երեխաների սպասումները ավելին են: Ներառական կրթությունը հնարավորություն է տալիս զարգացնել անհատի ուժերն ու տաղանդը:
 • Այն թույլ է տալիս երեխաներին աշխատել իրենց անհատական նպատակներով, իրենց տարիքի այլ աշակերտների հետ միասին:
 • Այն նաև խրախուսում է ծնողների մասնակցությունը իրենց երեխայի կրթությանը:
 • Այն նպաստում է հարգելու միմյանց, հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու անհատների տարբերություններին և ընդունել այդ տարբերությունները:
 • Ներառական կրթությունը հնարավորություն է տալիս բոլոր երեխաներին ընկերանալու միմյանց հետ: Ընկերությունն էլ իր հերթին զարգացնում է դերի կարևորության մոդելը:

Փոխադրություն ֆրանսերենից:

Թարգմանիչ: 
Համար: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский