Հաշվում եմ… չափում եմ…

Ուսուցում՝ կյանքով, կյանքի համար: Ինֆորմացիայի բանավոր հաղորդումը ինչ կարող է տալ սովորողին` առանց մտածելու անգիր անելու սովորությունից: Կրտսեր դպրոցում շատ կարևոր է մտածողության ձևավորումը: Սովորողը հմտություններ, կարողություններ ձեռք պիտի բերի շոշափելով, զննելով, ուսումնասիրելով, փորձելով, աշխատելով: Պետք է ոչ թե չոր սխոլաստիկ գիտելիք լցնել նրա ուղեղը, այլ դնել այն ամուր հիմքը, այն մանր թվացող մեծ քարերը, որի վրա նա ինքնուրույն կկառուցի՝ ինչ ուզում է, կկառուցի՝ հասկանալով:

Ես՝ որպես դասվար, որպես մարդ, որպես մայր, շատ կարևորում եմ սովորողի գործնականում չափելու, հաշվելու կարողությունը:  Շատ կարևոր է, որ սովորողը հստակ պատկերացնի չափման ընթացքը և կարողանա ինքը չափել, չափել ինչպես ուզում է:
Առաջին դասարանում չափման միավորներով չենք չափում: Դրա պատճառը միայն այն չէ, որ նրանք դրան պատրաստ չեն, այլև չափելու, համեմատելու հմտության ձևավորումն է, այդ հասկացությունների ընկալումը: Աստիճանաբար կգնան դեպի միավոր:
Այդ նպատակով սկսում ենք՝

Օրինակներն իրենք խոսում են արվածի մասին. մեկնաբանություններն ավելորդ են:
Չափել, հաշվել, կշռել, համեմատել՝ այս գործողությունները սովորողի մոտ ձևավորում և զարգացնում են տրամաբանական մտածողություն, կռահելու կարողություն, ձեռքբերած գիտելիքները և կարողությունները կիրառել կյանքում, զարգացնում են սովորողի դիտողականությունը, հիշողությունը, ուշադրությունը, հնարամտությունն ու ինքնուրույնությունը:

 

Համար: 
Կրթական աստիճան: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский