ველოსიპედი - ტანვარჯიშის ინსტრუმენტი

"მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსში 1-3 კლასებში ფისკულტურის გაკვეთილები ორგანიზებულია ყოველდღიურ მეცადინეობებით, რომელიც მოიცავს ტანვარჯიშს, თამაშებს, ველოსიპედს. პირველკლასელი კვირაში ერთხელ დადიან ცურვაზე. პროგრამის ნაწილია აგრეთვე ლაშქრობა, სიმაღლეების გადალახვა, რომლის დროსაც მოსწავლეები ეცნობიან უსაფრთხო ფუნქციონირების ელემენტებს.

ველოსიპედები, როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი, შესულა სასწავლო კომპლექსში 2014-2015 სასწავლო წელს და გახდა ტანვარჯიშის, მოსწავლეების და მასწავლებლბის ყველაზე სასურველი, ყველაზე გამოყენებული სასწავლო ინსტრუმენტი. ველოსიპედი როგორც უმცროს სკოლელისთვის ყოველდღიური გამოყენების ინსტრუმენტი, თან მოიტანა მთელი რიგი პრობლემები, რამაც ხელი შეუწყო მოსწავლეებთან ერთად მოვძებნოთ ამ პრობლემების მოგვარების გზები.

უმცროს სკოლაში კლასების შორის თანამშრომლობა ისე გამჭვირვალეა, როგოც სკოლის ფიზიკური გარემო. ასეთი თანამშრომლობის მაგალითია ორი კლასების შორის ორგანიზებული ფლეშმობები, სპორტული ზეიმები. ფლეშმობები და სპორტული ზეიმები მიმართებული იყო ინტერპერსონალური ურთიერთობების განვითარებას, მოსწავლეების ველოსიპედის ტარების უნარის განვითარებას, სასწავლო ბაღების და მის მიმდებარე ტერიტორიების და ეზოების, როგორც სასწავლო ტერიტორიის გამოყენებას და სხვა. ამ სპორტული ზეიმების და ფლეშმობების შედგად მოსწავლეების დიდი ნაწილი გახდნენ გამოცდილი ველოსიპედისტებად.

დღეს ჩვენმა მოსწავლეებმა უკვე ასწავლიან უმცროსებს. იმისათვის, რომ ველოსიპედი ხელმისაწვდომი იყოს ყველა მოსწავლისთვის, ჩვენ განვახორციელეთ "მოსთწავლე-მასწავლებელი" პროექტი, გამოცდილი ველოსიპედისტი მოსწავლე, რომელმაც კარგად ატარებს ველოსიპედს, ასწავლის თავის უმცროს მეგობარს ველოსიპედის ტარებას.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ველოსიპედის ტარების დროს გამოიყენება არა მარტო სასწავლო ბაღის ტერიტორია, არამედ მეზობელ ეზოები და სათამაშო მოედნები. ამინდის ცვლილება ხელი არ შეგვიშალა ველოსიპედის ტარებას. სკოლის ღია, ფართო და თავისუფალი დერეფნი გახდა ველოსიპედის გამოიყენების პლატფორმა.  ეს, თავის მხრივ, გამოიწვია მთელი რიგი პრობლემები, ველომრბოლელი-ფეხით მოსიარულე, ველომრბოლელი-ველომრბოლელი შეჯახება. მოსწავლეებთან ერთად გადავწყვიტეთ ზოლების დაგავნაწილოთ ველომრბოლელის და ფეხით მოსიარულეს გზები, იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ შეჯახების - უბედური შემთხვევები.  თავდაპირველად ჩვენ ვატარებდით გამოგონილ გზებით. მაგრ ეს არ იყო საუკეთესო გზა პრობლემის გადაჭრისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევისწავლეთ საგზაო მოძრაობის წესებს, შევიმუშავეთ და განვახორციელეთ სკოლის შინაგანი ველოსიპეტის ტარების გზა, დაგავნაწილოთ ველომრბოლელის და ფეხით მოსიარულეს გზები, გადასასვლელები.

მოსწავლეები და მასწავლებლები სამეცნიერო კონფერენციის შეკრებაზე წარმოადგინეს თავიანთი ცოდნა, ველოსიპედის ტარების ახალი გზა.

ველოსიპედის ტარების გაზა გახდა ყველაზე პრაქტიკული გაზა ზამთრის საველოსიპედო ჩვენების ჩატარებისთვის.

 

Համար: 
Կրթական աստիճան: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский