სასწავლო კალენდარი, სასწავლო კალენდარის ორგანიზატორი

ლუსინე გასპარიან
 
"მხითარ სებასტაცი" სასწავლოკომპლექსში სწავლის პროცესი უკვე რამდენი წელია ტარდება სასწავლო კალენდარის მეშვეობით. სწავლო საკალენდარი მოიცავს ეროვნული დღესასწაულები და რიტუალები, ჩვენებები, ცნობილი ადამიანების დაბადების დღეები, სკოლის ისტორიისთვის აღსანიშნავი დღეები. სასწავლო კალენდარი აგრეთვე მოიცავს სასწავლო კომპლექსის ყოველდღიური საქმიანობას: ყოველკვირეული სემინარები, საზაფხულო, ზამთრის, საშემოდგომო და საგაზაფხულო სკოლები, ფლშმობი, მედია პარასკევები.
სასწავლო კალენდარის ფუნქციებია:
 • სწავლოს ორგანიზება
 • პედაგოგის სახელმძღვანელო
 • სწავლის პროცესისდროს მოსწავლისთვის მომზადება
 • შემეცნებითი მნიშვნელობა
 • პატრიოტული მნიშვნელობა
სასწავლო კალენდარი არ არის აუცილებელი ყველასთვის. რადგან სასწავლო კომპლექსში განხორციელდება საავტორო სასწავლო პროგრამა, და თითოეული პედაგოგი თავად არის პროგრამის ავტორი და შემდგენელი, შესაბამისად შეუდლია აირჩიოს ის პროექტები რომელიც შეესაბამება მოსწავლეთა ასაკობრივ ჯგუფებს. კალენდარი არ არის უცვლელი, ყოველ წელს იგი განიხილავს მოსწავლეებთან, მშობლებთან, პედაგოგებთან. საჭიროების შემთხვევაში, ცვლილებები ხდება კალენდარში, ზოგიერთი პროექტი გამოდის, ახლის ემატება ...
 
ყოველი წლის დასაწყისში ვქმნი ჩემს სასწავლო კალენდარს, რის საფუძველზეც ვწერ ჩემს სასწავლო პროექტებს.
სასწავლო პროექტები საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, სათამაშო ერთობლივი საქმიანობის ფორმაა პროექტის განმახორციელებელთა შორის, რომლებს აქვთ საერთო მიზნები და ამოცანები.
პროექტებით სწავლა საუკეთესო გზაა წარმოადგინოს თავს ან ჯგუფური 
სამუშაოები. ეს საშუალებას აძლევს მოსწავლეს გამოხატოს საკუთარი თავი, თავის შესაძლებლობით წარმოადგინოს, შექმნას. პროექტების განხორციელებისთვის ჯგუფური მუშაობა არის საუკეთესო გზა, მოსწავეებთან განვითარდება გჯუფური მუშაობის უნარი.
თითოეულ პროექტს აქვს თავისი შედეგების ნაწილი, სადაც ჩანს, თუ მოსწავლე პროექტის განხორციელების დროს რა ისწავლა, რა უნარები შეიძინა. თითოეული პროექტი მოიცავს "გაცნობა ცოდნით" სასწავლო პაკეტის ყველა კომპონენტს. ვისაუბრებ ერთ-ერთი მათგანზე:
მეორე კლასის დასაწყისს, როდსაც უკვე მეტნაკლებად ათვისებული იყო წერილობითი სიტყვა, აუცილებლი გახდა ზეპირი სიტყვაზე მუშაობის მიმართულება. პროექტის მომზადებისას ხაზი გაუსვი ზეპირი სიტყვის განვითარების დავალებბის პაკეტის შედგენაზე. პროექტისთვის ავარჩიე კითხვისთის აუცილბელი მასალები: ჰ.თუმანიანის ზღაპრები და სექსები, აღაიანის, ხნკოიანის იგავები, როდარი, ბისეთ, ასტრიდ ლინდგრენ...მოსწავლეები კითხულობენ დავალებას, წერენ უცნობი სიტყვები, საუბრობენ, ყვებიან, იგონებენ ახალი დასაწყისი და ბოლო. ისინი წარმოქმნიან, თამაშობენ, ხატავენ პერსონაჟებს.  დასრულების შემდეგ ისინი უნდა ჩაიწერონ და მერე ერთად მოისმინონ ჩაწერილი მასალა. მოსმენის შემდეგ მოსწავლეებმა ასწორებენ შეცდომებს.
ეს პროექტები გახდა აგრეთვე ოჯახური. მშობლების უმეტესობა დადებითად გამოეხმაურა. ყვებოდნენ ბავშვების მოტივაციის, რომ ბევრს კითხოლობენ, ყვებიან. ოჯახური პროექტებია მაგალითად:
ჰოვჰანეს თუმანიანის ზღაპარი 
ჰოვჰანეს თუმანიანის ზღაპარი
მასალები ჩემს ბლოგში...
მოსწავლეებმა ზეპირად იციან ყველა ის მასალა , რომელიც ჩვენ ვკითხულუბთ პროექტის განმავლობაში. ეს აძლევს მათ თავდაჯერებულობა.
ამ სასწავლო წლის ჩვენი მიღწევებია.
 • მოსწავლეებმა თავისუფლად კითხულობენ სხვადასხვა ტექსტები /ზღაპრები, იგავ არაკები და სხვა/
 • ესმით წაკიხული
 • შეუზლიად  შინაარსის  გაანალიზება
 • განვითარებულია შემოქმედებითი წარმოსახვა
 • უფრო ნათლად განისაზღვრება მათი გონება
 • სიტყვა გახდა უფრო ნათელი
 • უყვართ კითხვა, ისინი გვთავაზობენ მასალებს წაკითხვისთვის
პროექტული სწავლების პერიოდში მიითვისება "გართობა ცოდნით" პროგრამის ყველა კომპონენტები, რომელიც აკმაყოფილებს სახელმწიფო სტანდარტებს. ვეცადეს მოკლედ გაგაცნოთ ჩემი სასწავლო კალენდარი და პროექტული სწავლის უპირატესობები ერთი კომპონენტის მაგალითიდ, მაგრამ ასე შეისწავლება სხვა კომპონენტებიც. აი ისინი, მათემატიკური, ტექნოლოგიური, მედიის საქმიანობა, ტანვარჯიში, ცურვა, სამზარეულო საქმიანობა,  და სხვა...
შედეგების ნახვა შეგიძლიად ჩენ ბლოგში, 2016-2017 ქვედანაწილში.
Համար: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский