პარტნიორობის დამტკიცება სასწავლო სამუშაოა

სწავლა სასწავლო პროექტებით, სასწავლო ჩვენებების და ბანაკების ორგანიზირება, კლუბების საქმიანობა არ შეიძლება იყოს იზოლირებული, მარტო. ჩვენ კი ეკოს წევრები, გვინდა ინფორმირებული ვიყოთ ჩვენ მიერ არჩეულ სფეროში, მნიშვნელობას ვანიჭებთ, რომ იცოდნენ ჩვენ შესახებ და მოისმინონ ჩვენი აზრი, გვინდა რომ დაგვეხმარონ პროექტების განხორციელებისას. ეგ არის მიზეზი, რომ ზოგადი განათლებაში პარტნოირების შეძენა გახდა ეკო კლუბის საგანმანათლებლო მუშაობის ერთ-ერთი ტენდენცია.

სასწავლო ამ პროექტიოს პერიოდში მოსწავლეებმა შეიძინეს სხვადასხვა უნარები, პიროვნული თვისებები.

პროცესი ასეთია:
მუშაობა ინტერნეტში. მოსწავლეებმა ინტერნეტში პოულობენ ადგილობრივი გარემოსდაცვითი და რეგიონალური ორგანიზაციები, შეისწავლიან მათი მუშაობის სფერო, განსაკუთრებით განათლების სფეროში. პოულობენ ცალკე ორგანიზაციები, რომლების თანამშრომლობენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ორგანიზირებენ ბანაკები, რეგიონული და საერთაშორისო კონკურსებში და სხვა.

შემდეგი ნაბიჯი თანამშრომლობის წინადადებით წერილია. მოსწავლე შეადგენს წერილს, სადაც წარგდენილია სასწავლო კომპლექსი და სასწავლო პროგრამები. პარტნიორობა სხვადასხვა ხასიათისაა.

- საგანმანათლებლო პროგრამების მხარდაჭერა
- პრიზიორებისთვის ბანაკის ორგანიზირება, დაფინანსება.
- ხეები, ბუჩქები, საგაზაფხულო და საშემოდგომო გამწვანება.
ორგანიზაციები სწრაფად რეაგირებენ, როდესაც ხედავენ სასწავლო კავშირი არცახის და საქართველოს სკოლებთან, სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, როდესაც ხედავენ, რომ მხარს უჭერს აგრეთვე სრ განათლების სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო, სრ თავდაცვის სამინისტრო. გვიხარია, რომ პირველ რეაქცია ხდება შეხვედრის დროს, პროგრამების უფრო დეტალურ შესწავლის წინადადება.

რა იზიდავს გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებს საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამებში?

- მოსწავლე-ინდივიდის ინიციატივა
- ეკოლოგიის გაკვეთილები სასწავლო გეგმით, რომელიც დამტკიცებულია სრ გს სასწავლო პროგრამა
- ყოველწლიური საერთაშორისო ეკოტური
- მიმოხილვის გეოგრაფია
- სასწავლო გაცვლითი პროგრამები არცახში, საქართველოში
- საქართველოს პარტნოირების შემთხვევაში, სასწავლო კომპლექსში ქართული ენის შესწავლა
- სხვა პარტნიორები და მხარდამჭერები

ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანია ერთობლივი პროექტების დამუშავება, განხორციელება. მოგიტანთ მაგალითებს. სრ გარემოს დაცვის სამინისტრო ჩვენი ეკო სასწავლო საავტორო პროგრამა გამოიყენებს როგორც მოდელი ერევნის სკოლებში ეკო განათლების შეტანისთვის.

CEEN (კავკასიის გარემოსდაცვითი განათლების ქსელი) საქართველოს ოფისი, რომელიც ორგანიზირებს საზაბხულო ბანაკები საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მოსწავლეებისთვის, ძალიან მოეწონათ რომ სასწავლო კომპლექსში ასწავლიან ქართულ ენას და ის, რომ წარდგენილი პროექტი აქტუალურია წაედგენის თვალსაზრისით, მედიასაშუალებების გამოყენებით.

სასწავლო კომპლექსი და ეკო კლუბი WWF-სომხეთისთვის კარგი პარტნიორები არიან. ამის მტკიცებულება არის ერთობლივი საშემოდგომო საერთაშორისო ეკო შეკრების ორგანიზირება, მოწვევა ტყეების ტრანსფორმაციის საპილოტე ტერიტორიაზე, როგორც აგრეთვე WWF-სომხეთის წარდგენით გარემოსდაცვითი განათლების ქსელში სასწავლო9 კომპლექსის ჩერთვა. თანამშრომლობა გაძლიერდა, და WWF-თვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისი ერთი პარტნიორი სხვებთან ერთად ერთობლივ პროექტებში არის ჩართული.

სამუშაოს რა არის სასწავლო, და რას აძლევს პროექტი მოსწავლეს? პასუხი აშკარაა. მოსწავლე მუშაობს ინტერნეტში, ეგ კი სოციალურ ქსელში უბრალოდ დროის დაკარგვა არ არის. სომხურ ენოვანი გვერდები ინტერნეტში ცოტაა, და მოსწავლე აქ იყენებს ინგლისურის, რუსულის, ქართულის თავისი ცოდნა. უცხო ენის ცოდნა მას ესაჭიროება აგრეთვე შემდეგ ეტაპებშიც წარდგენისთვის.
ვითარდება მოსწავლეზე სიტყვით გამოსვლა: წარდგენა, პრეზენტაცია, წინადადება უფრო მიმზიდველი რომ გახდეს ამის უნარი. თანამშრომლობის წინადადება სწორად დასალაგებლად, ამ დროს ვითარდება მოსწავლის დაწერითი სიტყვა, არამედ იზიდავს ხალხს.

ამ სამუშაოს შედეგად ცოდნა და უნარი ერთმანეთ პარალელურად ვითარდება. პროექტის შედეგად მოსწავლეს კიდევ უფრო თვითკმარი ხდება, განმუხტივი და პრაქტიკული. განსაკუთრებით ეს თვისებები ჩანს იმ დროს, როდესაც ხდება პარტნიორობა და შემუშავდება პირველი პროექტი.

ერთი წლის მანძილზე ეკო კლუბის წევრებმა, კავშირში არიან 10 გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებთან, რომელთანაც განვახორციელეთ სხვადასხვა პროექტები.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებისა და მათ თან თანამშრომლობას, როგორც პროექტის აშკარა შედეგი.

 

თანამშრომლობის საგანი

 

სრ გარემოს დაცვის სამინისტრო

 

ეკო ტური 2014 წლი, ერთობლივი პროგრამა მრგვალი მაგიდა

"ზიკატარ" ბანაკი, გარემოსდაცვითი ცენტრიში

ეკოგანათლების წარმომადგენელი კომისიის წევრი

ბიო თემით ერთობლივი გაკვეთილი-პროექტი

 

SPARE - სომხეთი (SPARE საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტი), "კიდობანი" ეკო კლუბი

ენერგიის დაზოგვა

"ენერგია და შენი საცხოვრებელი." საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა

 

SPARE - საქართველო (SPARE საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტი)

შეხვედრა, ეკოლოგიური პროექტების წარდგენა

ეკო გაკვეთილი თბილისში

CEEN (კავკასიის გარემოსდაცვითი განათლების საქათველოში) - საქართველო

შეხვედრა, ეკოლოგიური პროექტების წარდგენა

ეკო ბანაკი ბულაჩაურში

 

იუნესკოს "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" 

მონაწილეობა ეკო ტურ 2014 პროექტებში, მრგვალი მაგიდა

 

ATP- ეი თი ფი ("ადგილობრივი გამწვანების ფონდი")

საშემოდგომო ხეების დარგვა

WWF (ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი) - სომხეთი 

 

გაკვეთილი-განხილვა საზაფხულო ბანაკის დროს

ერთობლივი მრგვალი მაგიდა, ერთობლივი პროექტის განხილვა

საშემოდგომო შეკრება ზიკატარში

"ერთ დღე WWF» -თან  პროექტი

ახალგაზრდა ბიოლოგთა ასოციაცია

მონაწილეობა 

პრაქტიკული გაკვეთილები "სომხეთის ფრინველები

"კაკაჩნერ"

ხეების დარგვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მართა ასატრიან

Թարգմանիչ: 
Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский