"მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსის უფროს სკოლაში სწავლების ახალი ფორმის შესახებ

 • სწავლების ორგანიზირების შემოთავაზებული ფორმა უფროს სკოლაში ეფუძნება შემდეგ ფაქტორებზე:
 • უფროს სკოლაში მასწავლებელი თავის სფეროში მოქმედი სპეციალისტია, თავის პროფესიული ინტერესებით და პროგრამებით
 • უფროსი სკოლის მოსწავლეს აქვს საგანმანათლებლო მიზნები და მათ ნაწილის განხორციელებისთვის აირჩია სკოლა
 • უფოსი სკოლის მოსწავლე ვარაუდობს სახელმწიფო სასწავლო პარამეტრებით განისაზღვრული, საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულს წარმოდგენილი მოთხოვნილებები მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელ ვალდებულებას.
 • სწავლება ეფექტური ხდება ერთობლივ მუშაობის შემთხვევაში.
 • მოსწავლეს უნდა დავეხმაროთ როდესაც მას ესაჭიროება და მან აცხადებს ამის შესახებ
 • თუ მოსწავლეს სწავლა უნდა, ამ დროს სწავლა ეფექტურია

უფროსი სკოლა სამუშაო-სასწავლო კაბინეტების ცენტრია. თითოეული მასწავლებელისთვის კაბინეტი სამუშაო ოთახია. ადგენს გრაფიკი, სადაც უნდა აღნიშნული იქნას მასწავლებლის სამუშაო საათები და კაბინეტი (რამდენი სასთი აქვს). აღნიშნულ საათების პერიოდში მასწავლებელი მუშაობს აღნიშნულ კაბინეტში.
მასწავლებელი.

 • ასრულებს პროფესიული, შემოქმედებითი, კვლევითი სამუშაოს.
 • ყოფს მუშაობას მოსწავლეების შორის
 • საჭიროების შემთხვევაში (როდესაც მოსწავლე აცხადებს) ეხმარება მოსწავლეს.
 • ორგანიზებას დისკუსიებს (წაინასწარ ატყობინებს ამის შესახებ)
 • ატარებს ყოველკვირულ სემინარებს (სემინარის დროს წარმოადგინენ მოსწავლის, მასწავლებლის სამუშაოები, მასტერ კლასები).
 • იწერება მისწავლეების სახელები ვინც სარგებლობს კაბინეტით.

მოსწავლე მოდის სკოლაში, როგორც სამუშაო ადგილზე უკვე გადაწყვეტოლი, თუ რა უნდა გააკეთოს, როდის უნდა გააკეთოს, საც.
მან

 • კაბინეტში შედის მუშაობისთვის
 • აქვს პირადი სამუშაო ინსტრუმენტი
 • ინარჩუნებს მკითხველთა სამუშაო წესებს
 • აუცილებლობის შემთხვევაში თხოვს, რომ მასწავლებელი ამ ამხანაგი დაეხმაროს მას
 • კაბინეტიდან გამისვლისას აფრთხილებს მასწავლებელს
 • იცის, რომ კვირის მანძილზე უნდა შეავსოს თავის სასწავლო გეგმით გადაწყვეტილი დრო (მნიშვნელობა არა აქვს თუ რომელ კაბინეტში),

წლის პერიოდში უნდა თავის სასწავლო გეგმით გადაწყვეტილი გაკვეთილის მინიმალური რაოდენობის საათი გამოყოფოს ( ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღრული გაკვეთილები და მათთვის გამოყოფილიწლიური წლიური მინიმალური საათები, მოსწავლეს აქვს შესაძლებლობა გამოყოფოს უფრო მეტი დრი).

სირთულეები

 • პროფესიული, შემოქმედებითი, შრომისმოყვარე მასწავლებლების ნაკლი
 • მასწავლებელის (პედაგოგი) რომელსაც აქვს ჯგუფთან მუშაობის უნარი
 • სახელმწიფო ზოგადი საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულს წარდგენილი მოთხოვნილებების სამუშაოებებში ჩართვის სირთულე
 • შიძლება იყოს კაბინეტები საცად მოსწავლეე არ შევა (მოსწავლის არჩევანის თავისუფლება), მასწავლებლების ბუნებრივი არჩევა იქნება
 • შეიძლება იყოს ისეთი მოსწავლე, რომელიც არ სად არ წავა, მოსწავლეების ბუნებრივი არჩევა

(ეხლაც არიან ისეთი მოსწავლეები რომლებიც კლასი სხვა საქმით არიან დაკავებული, და სხვებსაც ხელს უშლიან).

უპირატესობები

 • გამოდის ისეთი კონცეფციები როგორიცაა გაკვეთილი, შესვენება, დაგვიანება, არ დასწრება (გამოდის ისეთი ვალდებულება, რომ მოსწავლეების ერთი ჯგუფი უნდა ერთად, აღნიშნულ საათზე გააკეთონ იგივე დავალება და ერთად გაატარონ შესვენება.
 • მოსწავლე სწავლობს თუ როგორ გაატაროს საკუთარი დრო უფრო შედეგიანად ( შეუძლია იყოს იმ საქმეში ჩართული, რომელიც მას მეტად აინტერესებს, მაგალითად 12-ე კლასელი, რომელიც აპირებს ჩააბარებას ამერიკულ უნივერსიტეტში და დეკემბერში ან იანვარში გამოცდა უნდა ჩააბაროს მათემატიკა და ინგლისური ენა, შეუძლია პირველი ოთხი თვე მარტო ეგ სადნები აარჩიოს, მეორე სემესტერს კი დანარჩენებით შეავსოს).
 • უნდა ჩაიცეროს თუ მოსწავლემ რა გააკეთა, მოვიდა, მონაწილეობა მიიღო, შეასრულა ( ჩვენ ეხლა ვწერთ მხოლოდ ის რაც არ გააკეთა დააგვიანა, არ დაესწრო, არ შეასრულა, ხელი შეუშალა).
 • ყველა მოსწავლეს აქვს საშულება იმუშაოს იმდენად რამდენადაც აქვს შესაძლებლობა
 • შესაფერისია ჯგუფებით მუშაობა
 • მასწავლებელს აქვს შესაძლებლობა ხელშეკრულებით განსაზღრული საათები ეფექტურად გამოიყენის
 • მასწავლებელს შესაძლებლობა აქვს პროფესიული კვლევითი სამუშაო ჩაატაროს, მოსწავლეებს ჩართოს ამ საქმეში.

P.S. 1  უპირატესობების და სირთულეების სრული სია არ არის ჩამოთვლილი, რომ მკითხველს ჰქონდეს შემოქმედების შესაძლებლობა.

P.S  2. 2015 წ. უფროსი სკოლის ზამთრის ბანაკის დროს (23-26 იანვარს) შევეცადეთ გამოიყენოთ ეს ფორმა. ბანაკის სამუშაოს ჩატარების ანალიზი ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ ჩემთვის ნათელია, რომ მასწავლებლებისთვის კარგად არ მქონდა წარდგენილი, ისინი მზად არ იყვნენ მზგავსი ფორმით მუშაობის ორგანიზირებას (ვხედავ დერეფანში, ამბობს "შესვენებაა").

გევორგ ჰაკობიან

 

Թարգմանիչ: 
Համար: 
Կրթական աստիճան: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский