«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 27

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Ա. Խինչին
«Մաթեմատիկայի դասերի դաստիարակչական ազդեցության մասին»

Մեթոդական մշակումներ

Դավիթ Մինասյան
«Տեքստային փոփոխականներ: Տեքստերի հետ աշխատանքի ֆունկցիաներ և պրոցեդուրաներ»

Լուսինե Մանուկյան
«Լաո Ցզի: Դաոսիզմ. փիլիսոփայությո՞ւն, թե՞ …»

Ուսումնական նյութեր

Վոլտեր
«Բաբելոնի արքայադուստրը»

Ռիչարդ Բախ
«Ողջույն»

Սեյմուր Բայջան
«Ովքե՞ր են ադրբեջանցիները և ի՞նչ են ուզում մարդկությունից»

Լաո Ցզի
«Դաո Դե Ցզին»

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Աշոտ Բլեյան
«Բարով եկար, սիրուն մեդիա»

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Մարիա Մոնտեսորի
«Երեխայի տունը»

Սելեստեն Ֆրենե
«Մանկավարժական ինվարիանտներ»

Հեգել
«Գիմնազիայի տնօրենի ճառեր»


ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


ԴավիթՄինասյան
Դասավանդող, ՏՀՏմասնագետ

Կրթահամալիրային առարկայական օլիմպիադայի «Ինֆորմատիկա և ծրագրավորում»  առարկայի առաջադրանքները
/10-րդ և 11-րդ դասարաններ/

I. Նշված բառերից որը պահեստավորված բառ չէ`
1. radian        2. read                        3. with                       4. write

(2 միավոր)

II. Ֆայլի անունը կարող է լինել`
1. <10-3_das>           2. 10/3_das               3. 10-3_das               4. 10\3_das

Նշել ճիշտ պատասխանը:

(2 միավոր)

III. X-ի և Y-ի որ արժեքի դեպքում (X<0) AND (Y<0) OR (X>0) AND (Y>0) տրամաբանական արտահայտության արժեքը կընդունի TRUE  արժեքը:
1. X=5, Y=-7             2. X=-6, Y=1              3. X=3.5, Y=-1.2                4. X=-18, Y=-21

(3 միավոր)

IV. Գտնել 3-ին բազմապատիկ բնական թվերի քանակը, որոնց խորանարդները հնգանիշ թվեր են:
Լրացրու ծրագրի բաց թողնված մասը:
Program bazm3;
uses crt;
var i, k, m: longint;
            {i-n`    3-i bazmapatik tivn}
            {k-n`   3-i bazmapatik tveri qanakn}
            {m-n`  3-i bazmapatik tvi xoranardn}
begin
       clrscr;
       i:=3;
       k:=0;
       ...........
       ...........
       writeln('');
       writeln('  Tveri kanakn e`  ',k);
       readln;
end.

(5 միավոր)

Լրացուցիչ միավորներ`
- խնդրի նկարագրման համար`  2 միավոր,
- բլոկ-սխեման կազմելու համար` 3 միավոր:

(ընդամենը` 10 միավոր)

V. Մուտքագրել ABC եռանկյան a, b և c կողմերի երկարությունները:  Կազմել ծրագիր, որը կհաշվի MNP եռանկյան մակերեսը, որտեղ M-ը, N-ը և P-ն ABC եռանկյան միջնակետերն են:
Ուշադրություն: Եռանկյան մակերեսը կարելի է հաշվել օգտվելով Հերոնի բանաձևից:

Օրինակ`

Մուտք

Ելք

a=8
b=10
c=6

s=6

a=50
b=
40
c=
30

s=150

(5 միավոր)

Լրացուցիչ միավորներ`
- խնդրի նկարագրման համար`  2 միավոր,
- բլոկ-սխեման կազմելու համար` 3 միավոր:

(ընդամենը` 10 միավոր)

VI. Բառը կամ նախադասությունը անվանենք սիմետրիկ, եթե այն նույնն է ձախից աջ և հակառակը` աջից ձախ կարդալիս (օրինակ`  կատակ,  թութ և այլն):
Կազմել ծրագիր, որն ստուգում է մուտքագրված բառը սիմետրիկ է, թե ոչ:
Օրինակ`

  

Մուտք

Ելք

katak

simetrik e

tutak

simetrik che

abba

simetrik e

(5 միավոր)

Լրացուցիչ միավորներ`
- խնդրի նկարագրման համար`  2 միավոր,
- բլոկ-սխեման կազմելու համար` 3 միավոր:

(ընդամենը` 10 միավոր)

VII. Մուտքագրել նախադասություն (մինչև 255 սիմվոլ) և հաշվել նրանում`
1. սիմվոլների թիվը;
2. յուրաքանչյուր ձայնավորի (a,e,i,u,o) թիվը;
3. այլ սիմվոլների թիվը:

Օրինակ`
Մուտք`
One day an old seaman came to the inn. I remember him as if it were yesterday.
Ելք`
Simvolneri tivn`   78
<A> ev <a>    ---> 7
<E> ev <e>    ---> 11
<I> ev <i>      ---> 5
<U> ev <u>    ---> 0
<O> ev <o>    ---> 3
Ajl simvolner ---> 52

(5 միավոր)

Լրացուցիչ միավորներ`
- խնդրի նկարագրման համար`  2 միավոր,
- բլոկ-սխեման կազմելու համար` 3 միավոր:

(ընդամենը` 10 միավոր)

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.