Translations of Երկարաժամկետ նախագծեր. խնդիրներ և զարգացում

Translations of a piece of content are managed with translation sets. Each translation set has one source post and any number of translations in any of the enabled languages. All translations are tracked to be up to date or outdated based on whether the source post was modified significantly.

ԼեզուTitleStatusOperations
Germann/aNot translated
Japanesen/aNot translated
Spanishn/aNot translated
Armenian (source)Երկարաժամկետ նախագծեր. խնդիրներ և զարգացումPublished
Englishn/aNot translated
Georgianგრძელვადიანი პროექტები. პრობლემები და განვითარებაPublished
Russiann/aNot translated
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский