Գրավոր և բանավոր փաստարկված քննարկումները՝ որպես անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց ավագ դպրոցում

Հեղինակ: 

Լավագույն ուսուցիչները նրանք են, ովքեր ցույց կտան, թե որտեղ փնտրել, բայց չեն ասի, թե ինչ տեսնել:

                                                                                      Ալեքսանդր Կ. Տրենֆոր    

Ավագ դպրոցում որևէ թեմայով գրավոր և բանավոր քննարկումներն արդյունավետ են սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացման, ազգային, ուսումնասիրվող լեզվակիր երկրի և համաշխարհային մշակութային արժեքների ճանաչման և դրանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի դրսևորման, հասարակության կողմից ընդունելի համարվող արժեհամակարգի ձևավորման, քննական և ստեղծարար մտածողության զարգացման, ինչպես նաև՝ ինքնության՝ անհատի ձևավորման գործում:

Քննարկման նախապատրաստական աշխատանքներ
Քննարկման թեմայի ընտրություն

Քննարկումը պլանավորելիս փորձում եմ պատասխանել այն հարցին, թե ինչ բովանդակային աշխատանք են սովորողներն անելու: Նրանք մի որևէ գեղարվեստական երկի կամ ֆիլմի վերլուծակա՞ն աշխատանք են անելու, իրենց կարծի՞քն են հայտնելու մի որևէ վիճահարույց թեմայի շուրջ, թե՞ քննարկելու են հասարակական նշանակալի հնչեղություն ունեցող խնդիր: Թեմաները բազմաթիվ են ու բազմաբովանդակ՝ ընդհանուր բովանդակության, կրթական, հանրային կյանքին վերաբերող, քաղաքական բնույթի, բնապահպանական, բարձր տեխնոլոգիաներին վերաբերող, առողջապահական, ինչպես նաև՝ դեռահասների և ծնողների փոխհարաբերությունների մասին: Ես առաջարկում եմ, իսկ սովորողներն ընտրում են: Նրանք թեմաներն ընտրում են ըստ իրենց հետաքրքրությունների և նախասիրությունների:

Քննարկմանը նախորդող հետազոտական աշխատանք

Երբ թեման ընտրված է, սովորողները որոնողական, հետազոտական աշխատանք են անում: Համացանցում գտնում են թեմային վերաբերող հոդվածներ, կարդում, նշումներ են անում դրանցում առկա տարբեր կարծիքների վերաբերյալ, որից հետո սկսում են գրել իրենց կարծիքը քննարկվող հարցի վերաբերյալ և ամփոփում: Այս ճանապարհով են նրանք հանգում իրենց առաջ դրված խնդրի լուծմանը: Փաստորեն յուրաքանչյուր քննարկում սովորողի համար դառնում է նաև մի նոր էսսե գրելու թեմա: Սովորողներն իրենց գրավոր աշխատանքները հրապարակում են ուսումնական բլոգներում:

Բուն քննարկման գործընթացը դաս-դասարանային ձևաչափում

Եթե քննարկման է դրված որևէ վիճահարույց թեմա, ես նախօրոք՝ նախքան դասարանական բանավոր քննարկումը, կարդում և խմբավորում եմ սովորողների աշխատանքներն ըստ իրենց տեսակետների: Դասարանում սովորողներն արդեն բաժանված խմբերով պաշտպանում են իրենց տեսակետը: Բանավոր քննարկումների ժամանակ ես չեմ ուղղում սովորողների թույլ տված քերականական և բառագիտական սխալները և դրանով ձգտում եմ, որ մթնոլորտն ավելի անկաշկանդ լինի: Խրախուսում և ոգևորում եմ հատկապես այն սովորողներին, ովքեր խուսափում են իրենց մտքերը բարձրաձայն արտահայտելուց: Այս ձևով աշխատում եմ քննարկումները երկու կամ երեք սովորողի մենաշնորհը չդարձնել: Հաջողված եմ համարում այն քննարկումը, որի ընթացքում առավելագույն թվով սովորող է մասնակցել:   

Հանպատրաստից քննարկումներ

Հանպատրաստից քննարկումների դեպքում ստեղծվում են տարբեր իրավիճակներ, արվում հարցադրումներ, որոնք դասապրոցեսը ավելի դինամիկ, ինտերակտիվ և հետաքրքիր են դարձնում: Մի սովորող ստանձնում է քննարկումը վարողի դերը․ նա  նախապես տարբեր հարցեր է պատրաստում սկսվող քննարկման համար: Հանպատրաստից քննարկումների ընթացքում օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ամենամեծ քայլերն են արվում․

 • ընկալել տեղեկատվության հիմնական միտքը, հասկանալ մանրամասները, կոնկրետ հարցադրումներ անել
 • քննարկման ընթացքում առաջարկել, համաձայնել, չհամաձայնել, խորհուրդ տալ
 • կարծիք արտահայտել և կարողանալ պաշտպանել այն, ապացուցել, արտահայտել զգացմունքներ, համոզել՝ հարգելով այլ սովորողների կարծիքները:

2021-2022 թվականին նախագծային փաթեթի մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում քննարկումները: Ուսումնական տարին սկսեցինք   «Անգլերեն ասույթների քննարկում» երկարաժամկետ նախագծով, որի նպատակն էր՝

 • համաշխարհային մշակութային հոգևոր արժեքների ճանաչումը
 • քննական և ստեղծարար մտքի զարգացումը  
 • բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումը
 • բառապաշարի հարստացումը
 • թարգմանական հմտությունների զարգացումը։

Քննարկման նախապատրաստական հետազոտական աշխատանքի ընթացքում սովորողները տանը համացանցում գտնում են տարբեր ազգությունների նշանավոր մարդկանց ասույթները, ցիտատներ գեղարվեստական գրքերից, կարդում, թարգմանում և վերլուծում են դրանք: Դասարանում քննարկումը ավելի դինամիկ, արագ անցկացնելու համար սկսում էինք այսպես կոչված «կայծակնային պտույտներով»: Յուրաքանչյուր սովորող ներկայացնում էր իր նախընտրած ցիտատը, դրա շուրջ կազմում հարցեր, կարծիք արտահայտում, լսում ընկերներին: Նախագծի մի փուլում էլ սովորողները հանդես են գալիս գրավոր շարադրանքով:

Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացմանը նպաստող ևս մեկ քննարկման նախագիծ իրականացրինք՝ «Տեսարաններ, որ երբեք չեն մոռացվում»: Սովորողները  ֆիլմերից, գրքերից ընտրում են մի տեսարան, որի շուրջ վերլուծական աշխատանք են կատարում, գրավոր շարադրանքը հրապարակում իրենց բլոգներում, որից հետո դասարանում  բանավոր ներկայացնում են նյութը, մեկնաբանում, պատասխանում են  ընկերների հարցերին:

Կարող եմ նշել մի քանի հաջողված նախագծեր, որոնք ուղղված են բանավոր խոսքի զարգացմանը քննարկման մեթոդով՝ « Ներկայանում են ապագա մասնագետները» ,
« Չբացահայտված դեպքերի հետքերով»:

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում քննարկումներին նոր շունչ և ոգևորություն տվեց «Դեպի Հայք» ծրագրի շրջանակում Վաշինգտոնից ժամանած կամավորական Քեմերոն Էդրիանը, ով մասնագիտությամբ  հոգեբան և ուղղորդող խորհրդատու է: Մոտ 2 ամիս կրթահամալիրում դասեր անցկացրեց 9-12-րդ դասարանցի սովորողների հետ: 9-րդ դասարաններում դասերն ուղղված էին ինչպես մասնագիտական կողմնորոշմանը, այնպես էլ բանավոր խոսքի զարգացմանը, իսկ 10-11–րդ դասարաններում  տարբեր թեմաների շուրջ զրույց- քննարկումներ էին: Ներկայացնում եմ 11-րդ դասարանում կազմակերպած  քննարկումը « Արդյո՞ք դեռահասները պետք է ապրեն  առանձին, թե ծնողների հետ» թեմայով:

Ամփոփում

Համաձայն եմ ֆրանսիացի  ուսուցիչ և գիտնական Ռաշիի  ասույթի հետ՝  «Ուսուցիչները սովորում են իրենց աշակերտների քննարկումներից»: Քննարկումների ընթացքում ավելի լավ ես ճանաչում սովորողներին, կարողանում ես վեր հանել նրանց թույլ և ուժեղ կողմերը, մոտիվացնել և խրախուսել նրանց: Քննարկումները սովորողներին տալիս են մի հարթակ, որտեղ նրանք կարողանում են անկեղծ,  բովանդակալից զրույցներ ունենալ տարբեր հարցերի շուրջ ու ձեռք են բերում օտար լեզվով ազատ հաղորդակցվելու հմտություններ, քննական մտածողություն և ստեղծարար միտք:

Օգտագործված աղբյուրներ՝

Կրթական աստիճան: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Español
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский