"სომხურ-ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" 2018 წლის დასაწყისს

Հեղինակ: 

2009 წლიდან "მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსში განხორციელდება "სომხურ-ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" პროგრამა, დაიწყო ქართული ენის სწავლა მოსწავლის არჩევით სასწავლო კომპლექსის საშუალო და უფროს სკოლედში. 2017-2018 სასწავლო წელს უკვე უფროსი სკოლის მოსწავლეს შეუძლია თავის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში აირჩიოს ქართული ენა, როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო უცხო ენა, დანარჩენი უცხო ენებთან ერთად. სასწავლო კომპლექტში არის აგრეთვე ქართული ენის კლუბი. ქართული ენა განაგრძობს უფროსი და საშუალო სკოლებში მოსწავლის არჩევით, როგორც საგანი.

მალე, ცხრა წლიანი ისტორიის "სომხური და ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" პროექტი ახალი პარტნიორების ჩამოყალიბება, გეოგრაფიის გაფართოება, პროექტების მრავალფეროვნების საინტერესო განვითარება ჰქონია. წელს უკვე "სომხურ-ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" პროგრამას თავისი კალენდარი აქვს, როგორც სასწავლო კომპლექსის კალენდარი დანართი.

"ხიდები" განვითარება ხდება სხვადასხვა მიმართულებით, პროექტის მონაწილეები არიან სხვადასხვა წლოვანი მოსწავლეები და პედაგოგები.პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კომპლექსის მოსწავლეები და პედაგოგები ანხორციელებენ მრავალი საგანმანათლებლო პროექტი, მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში, სომხეთი და საქართველო განხორციელდა ერთობლივი საგანმანათლებლო ღირსშესანიშნავი მოგზაურობები. ვთარგმნით ქართულიდაბ სომხურ, სომხურიდან ქართულ ენებზე. "მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსის საიტის ქართული ენის გვერდი აქტიურია, მუდმივად განახლებული.

"სომხურ-ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" პროექტის მიზანია გააუმჯობესოს მეზობელი ქვეყნების მოქალაქეთა კომუნიკაცია, ერთობლივი სხვადასხვა პროექტების განხორციელების მეშვეობით მოხდეს საგანმანათლებლო საკითხების მოგვარება, იცნობდნენ დღევანდელი საქართველო უფრო უკეთესად, სომხეთი თავისი ტერიტორიით, მოსახლეობით და ფსიქოლოგიით, ისწავლონ ერთმანეთის ერები, გაეცნონ ერთმანეთის კულტურულ ფასეულობებს, წაიკითხონ ერთმანეთის ლიტერატურა, ისწავლონ ერთმანეთის სიმღერა და ცეკვა. ამ წლების განმავლობაში სომხურ-ქართული თანამშრომლობა უფრო გაფართოვდა და გაძლიერდა. ამ პროექტში ჩართულია ახალი სასწავლო სხვადასხვა დაწესებულებები როგორც თბილისში, ჯავახეჩი, საქართველოს სხვა ადგილებში. მრავალრიცხოვანი ერთობლივი პროექტების და საგანმანათლებლო ორმხრივი გაცვლითი ვიზიტების მეშვეობით სომეხი მოსწავლეები შეიძინეს ქართველი მეგობრები, სომეხი და ქართველი მოზარდებისთვის პირადი ბრწყინვალე გვერდები იქმნება.

სომხურ-ქართული 2017-2018 სასწავლო წელი დაიწყო ახალი პროექტებით და თანამშრომლობებით. მსურს დავიწყო "სასწავლო ზაფხული" პროექტებიდა.

ივნისის ბანგლადეშის პლენერის ახალი პარტნიორი ახალქალაქის #3 ქართული სკოლის მოსწავლეების-პედაგოგების ჯგუფი.

ივლისში ქართული ენის ჯგუფი თბილისის #37 სკოლის მოწვევით მონაწილეობა მიიღო ეთნოტურ მესტია-სვანეთის პროექტში.

აგვისტოს საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით სასწავლო კომპლექსის უფროსი სკოლის მოსწავლეებს ჯგუფი მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ბანაკი ანაკლიაში, 25 მოსწავლე. ამ პროექტებმა საშუალება მისცეს მოსწავლეებს იყვნენ ქართულ გარემოში, ისინი წარმოადგინეს სასწავლო კომპლექსში განხორციელებული სომხურ-ქართული პროექტები.

საზაფხულო პროექტების შეჯამება ორგანიზებული იყო სომხეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის გიორგი საგანელიძესთან. ამ პროექტებმა საშუალება მისცეს მოსწავლეებს იყვნენ ქართულ გარემოში, ისინი წარმოადგინეს სასწავლო კომპლექსში განხორციელებული სომხურ-ქართული პროექტები.

ივნის-ოქტომბერ თვეებში ჩატარდა ხუთი მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში, კონცერტები საქართველოს მართლმადიდებლური საეკლესიო საგანმანათლებლო ცენტრში, კონცერტ-ზეიმები სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში და ახალქალაქში, ჯივანის სახლ-მუზეუმში, ასვლა აბულ, თმკაბერდ მთებში. ამ პროექტების მეშვეობით მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ იცხოვრონ და ნახონ ქართული გარემო, იქ წარმოადგინონ სასწავლო კომპლექსი და სომხურ-ქართული ხიდები პროექტი. სამცხე-ჯავახეჩი ჩვენი პარტნიორები არიან სომხური და ქართული სკოლები, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ახალქალაქი-კუმურდოს ეპარქიის ლიდერი, სომხური სამოციქულო ეკლესიის საეპარქიო, ჯავახეთის კულტურის დაწესებულებები.

ქართულ პროექტებში სხვა თანამშრომლობა დაადასტურდა სექტემბერში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან. 19-23 სექტემბერს სააგენტოს თანამშრომლებთან სასწავლო კომპლექსში განხორციელდა "ვხატავთ ფიროსმანს" ერთობლივი პროექტი. მასტერკლასებს ატარებდნენ სპეციალისტები: ისტორიის დოქტორი გიორგი ჯეიშვილი, კულტურისმცოდნე ნანა კვიციანი, ფილოლოგი ნუსა მახარაძე (ვხატავთ ფიროსმანს. 1 დღე, 2 დღე).

21 აექტემბერს სომხეთის დამოუკიდლბლობის დღე, აღვნიშნეთ ქართველ სპეციალისტებთან ერთად, არენის ციხე - ნორავანქ - ეღეგნის ხეობა - სელიმის სელიმ ქარავანსერი - ნორატუს - აირვანქის მარშრუტით. ჩვენმა პარტნიორებმა გაეცნეს მოგზაურობით სწავლების მოდელს. "ვხატავთ ფიროსმანს" პროექტის შეჯამება მოხდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძეს ვიზიტით "მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსში: მრგვალი მაგიდა, კითხვა-პასუხი, სასწავლო კომპლექსის ხელოვნების სკოლის დათვალიერება, ახალი ერთობლივი წინადადებები განხილვა...

ცენტრის მოწვევით სასწავლო კომპლექსის მოსწავლეების და პედაგოგების ჯგუფმა მიემგზავრა თბილისში, ქართველ სპეციალისტებთან ერთად "ახალგაზრდა არქეოლოგები თბილისში" პროექტის განხორციელებლად.

სასწავლო კომპლექსში შემუშავებული საავტორ საგანმანათლებლო პროგრამები, მიმზიდველია ქართველი კოლეგებისთვის. ივნისში სასწავლო კომპლექსში

"მეგობრობა" ბანაკში მონაწილეობა მიიღეს ქართველი პედაგოგები, სექტემბერში სასწავლო კომპლექსში ჩატარებული ტრენინგებში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოდან ჩამოსული სკოლამდელი დაწესებულებების პედაგოგები, ხელმძღვანელები. 23-25 ნოემბერს სასწავლო კომპლექსში სტუმრობდა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მიერ არჩეული ჯგუფი: პედაგოგ-ფსიქოლოგები, საქართველოს წლის მასწავლებელი ლადო აფხაზავამ. 5-9 ნოემბერს თბილისის გლდანის რაიონის პროფკავშირის მოწვევით, სასწავლო კომპლექსის პედაგოგების ჯგუფი აშოტ ბლეიანის ხელმძღვანელობით იმოგზაურა თბილისში. იქ გლდანის ერთ რიგ საბავშვო ბაღებში გააგრძელეს საავტორო სასწავლო პროგრამის ტრენინგის ერევნის ეტაპი, გლდანის ტექნოლოგიურ კოლეჯში მრგვალი მაგიდის დროს წარმოდგენილი იყო საავტორო სასწავლო პროგრამა.

ქართული ენის ჯგუფის მოსწავლეებმა ვიდეო გადაიღეს და საქართველოს ხალხს მოულოცეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ვიდეო გამოიწვია აჟიოტაჟი საქართველოში. თბილისის #98 სკოლის მოსწავლეებმა ვიდეოთი ჩვენ მოგვილოცეს სომხეთის დამოუკიდებლობს დღე. როგორც ჩვენ გვიყვარს თბილისში სეირნობა, ასე ჩვენ ქართველ მეგობრებს უყვართ ერევანი. ერევანში ჩატარებული პროექტების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნაწილია გასეირნება საღამო ერევანში. "დღესასწაული ერთად" 2018 პროექტისთვის ჩვენ აუცილებლად მზად ვიქნებით და აღვნიშნავთ ერევნის 2800 წლის იუბილე.

სომხურ-ქართული ხიდები მუდმივად წახალისებულია, და აქვს მხარდაჭერა. სომხეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გიორგი საგანელიძე და მისი მეუძლე ეკატერინე ბაქრაძე ჩვენი პატივცემული და მოსალოდნელი სტუმრები არიან. ელჩის მოწვევით მონაწილეობა მიგვიღია საქართველოს საელჩის მიერ ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიებებში. სასწავლო კომპლექსში ერთი წლის განმავლობაში ყოფილან საქართველოს ვიცე პრემიერ-მინისტრი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯელალავა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. სასწავლო კომპლექსში, საქართველოში მოგზაურობების დროს გვქონია შეხვედრები: არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან.

"სომხურ-ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები" წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა პლატფორმებზე. ჩვენ დავიწყეთ პროექტის გავრცელება გიუმრიში.

ჩვენს წესრიგშია შეხვედრები ქართველ მწერლებთან და კულტურულის მოღვაწეებთან "ხელოვნების პლატფორმა" კლუბში, "სომხურ-ქართული ერთობის ისტორიული პლატფორმები" სასწავლო პროექტები, რომელიც ასევე შეიძლება გახდეს მოგზაურობის, სასწავლო გაცვლითი პროგრამები. ეს პროექტები წარმოდგენილი იქნება 2018 წელს, სოციალური მეცნიერებითი ჩვენების დროს.

Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский